• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:51:39 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6D2
100N
00
200N
941
400N
4006
6475
7869
1TR
8327
3TR
87471
93457
61709
63807
51986
35298
20881
10TR
91291
09777
20TR
05721
30TR
95905
ĐB
826514

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/06/16

005 09 07 06 00 557
114 669
221 27 777 71 75
3886 81
441 991 98

TP. HCM - 20/06/16

0123456789
00
941
7471
0881
1291
5721
6514
6475
5905
4006
1986
8327
3457
3807
9777
5298
7869
1709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B25
100N
82
200N
219
400N
0765
2223
4101
1TR
0676
3TR
27862
58398
38314
21273
01018
96740
89929
10TR
41755
90573
20TR
22925
30TR
41917
ĐB
024754

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/06/16

001 554 55
117 14 18 19 662 65
225 29 23 773 73 76
3882
440 998

Đồng Tháp - 20/06/16

0123456789
6740
4101
82
7862
2223
1273
0573
8314
4754
0765
1755
2925
0676
1917
8398
1018
219
9929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T06K3
100N
96
200N
534
400N
8896
2526
9065
1TR
0545
3TR
84014
24733
68550
13464
81993
71185
68478
10TR
49047
68425
20TR
36551
30TR
58110
ĐB
703561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 20/06/16

0551 50
110 14 661 64 65
225 26 778
333 34 885
447 45 993 96 96

Cà Mau - 20/06/16

0123456789
8550
8110
6551
3561
4733
1993
534
4014
3464
9065
0545
1185
8425
96
8896
2526
9047
8478
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC6
100N
12
200N
003
400N
9199
3572
5586
1TR
0649
3TR
55377
90668
06974
10100
83250
50676
09426
10TR
32375
01156
20TR
61022
30TR
86122
ĐB
554594

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 19/06/16

000 03 556 50
112 668
222 22 26 775 77 74 76 72
3886
449 994 99

Tiền Giang - 19/06/16

0123456789
0100
3250
12
3572
1022
6122
003
6974
4594
2375
5586
0676
9426
1156
5377
0668
9199
0649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K3
100N
35
200N
700
400N
7235
7490
2527
1TR
7408
3TR
13534
63717
71032
12357
87263
56379
77322
10TR
04026
31169
20TR
13280
30TR
37354
ĐB
290972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 19/06/16

008 00 554 57
117 669 63
226 22 27 772 79
334 32 35 35 880
4990

Kiên Giang - 19/06/16

0123456789
700
7490
3280
1032
7322
0972
7263
3534
7354
35
7235
4026
2527
3717
2357
7408
6379
1169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K3
100N
29
200N
006
400N
6286
0946
2858
1TR
9206
3TR
48606
59490
51502
79842
77487
82485
93806
10TR
06799
05582
20TR
05496
30TR
55703
ĐB
251648

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 19/06/16

003 06 02 06 06 06 558
16
229 7
3882 87 85 86
448 42 46 996 99 90

Đà Lạt - 19/06/16

0123456789
9490
1502
9842
5582
5703
2485
006
6286
0946
9206
8606
3806
5496
7487
2858
1648
29
6799
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1