• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 12:11:38 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K3
100N
17
200N
933
400N
1001
8645
9878
1TR
8996
3TR
96551
72694
15460
94658
93295
50150
55821
10TR
54861
12623
20TR
87446
30TR
05685
ĐB
300138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/04/16

001 551 58 50
117 661 60
223 21 778
338 33 885
446 45 994 95 96

Đồng Nai - 20/04/16

0123456789
5460
0150
1001
6551
5821
4861
933
2623
2694
8645
3295
5685
8996
7446
17
9878
4658
0138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T4
100N
42
200N
832
400N
0923
4703
1633
1TR
0159
3TR
64450
46323
89741
24246
80969
78241
68596
10TR
72256
56179
20TR
91583
30TR
68864
ĐB
852671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 20/04/16

003 556 50 59
1664 69
223 23 771 79
333 32 883
441 46 41 42 996

Cần Thơ - 20/04/16

0123456789
4450
9741
8241
2671
42
832
0923
4703
1633
6323
1583
8864
4246
8596
2256
0159
0969
6179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T04
100N
62
200N
076
400N
2075
6250
9057
1TR
2943
3TR
10160
32879
25517
31231
28757
67273
27531
10TR
55648
14677
20TR
83648
30TR
41701
ĐB
382246

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 20/04/16

001 557 50 57
117 660 62
2777 79 73 75 76
331 31 8
446 48 48 43 9

Sóc Trăng - 20/04/16

0123456789
6250
0160
1231
7531
1701
62
2943
7273
2075
076
2246
9057
5517
8757
4677
5648
3648
2879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K16T4
100N
08
200N
923
400N
4063
2975
7997
1TR
5826
3TR
03023
59278
32167
20410
39085
71464
00504
10TR
51563
13087
20TR
32565
30TR
53533
ĐB
680909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 19/04/16

009 04 08 5
110 665 63 67 64 63
223 26 23 778 75
333 887 85
4997

Bến Tre - 19/04/16

0123456789
0410
923
4063
3023
1563
3533
1464
0504
2975
9085
2565
5826
7997
2167
3087
08
9278
0909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 4C
100N
45
200N
284
400N
7605
4787
8433
1TR
2641
3TR
97986
97806
04615
71357
58838
06980
09856
10TR
19334
84209
20TR
31163
30TR
82279
ĐB
250033

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 19/04/16

009 06 05 557 56
115 663
2779
333 34 38 33 886 80 87 84
441 45 9

Vũng Tàu - 19/04/16

0123456789
6980
2641
8433
1163
0033
284
9334
45
7605
4615
7986
7806
9856
4787
1357
8838
4209
2279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T04K3
100N
35
200N
217
400N
5510
3004
5753
1TR
7717
3TR
46209
01213
25569
45369
65851
46887
69001
10TR
33184
81654
20TR
32842
30TR
35559
ĐB
284961

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 19/04/16

009 01 04 559 54 51 53
113 17 10 17 661 69 69
27
335 884 87
442 9

Bạc Liêu - 19/04/16

0123456789
5510
5851
9001
4961
2842
5753
1213
3004
3184
1654
35
217
7717
6887
6209
5569
5369
5559
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1