• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/07/2017 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 12C7
100N
03
200N
640
400N
6034
2316
2732
1TR
1389
3TR
67609
38893
60642
39720
42216
86758
86844
10TR
40889
90921
20TR
63083
30TR
88148
ĐB
529027

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 19/12/15

009 03 558
116 16 6
227 21 20 7
334 32 883 89 89
448 42 44 40 993

TP. HCM - 19/12/15

0123456789
640
9720
0921
2732
0642
03
8893
3083
6034
6844
2316
2216
9027
6758
8148
1389
7609
0889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K3
100N
49
200N
048
400N
9938
4989
0672
1TR
2562
3TR
49210
83814
70761
52038
74841
29554
67412
10TR
44579
70777
20TR
83251
30TR
59315
ĐB
160367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 19/12/15

0551 54
115 10 14 12 667 61 62
2779 77 72
338 38 889
441 48 49 9

Long An - 19/12/15

0123456789
9210
0761
4841
3251
0672
2562
7412
3814
9554
9315
0777
0367
048
9938
2038
49
4989
4579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T12
100N
49
200N
513
400N
2830
6273
0656
1TR
8266
3TR
52461
82585
29400
10377
93028
54267
60337
10TR
17459
78753
20TR
91545
30TR
45863
ĐB
447193

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 19/12/15

000 559 53 56
113 663 61 67 66
228 777 73
337 30 885
445 49 993

Hậu Giang - 19/12/15

0123456789
2830
9400
2461
513
6273
8753
5863
7193
2585
1545
0656
8266
0377
4267
0337
3028
49
7459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 12K3
100N
77
200N
430
400N
6801
2885
8799
1TR
0129
3TR
28697
04843
38903
90005
56770
07522
83654
10TR
27606
10064
20TR
61671
30TR
06113
ĐB
357291

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 19/12/15

006 03 05 01 554
113 664
222 29 771 70 77
330 885
443 991 97 99

Bình Phước - 19/12/15

0123456789
430
6770
6801
1671
7291
7522
4843
8903
6113
3654
0064
2885
0005
7606
77
8697
8799
0129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 36VL51
100N
03
200N
683
400N
3756
0573
5579
1TR
9544
3TR
12956
34480
16591
78980
41686
35347
65693
10TR
87140
14604
20TR
68260
30TR
09087
ĐB
589155

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 18/12/15

004 03 555 56 56
1660
2773 79
3887 80 80 86 83
440 47 44 991 93

Vĩnh Long - 18/12/15

0123456789
4480
8980
7140
8260
6591
03
683
0573
5693
9544
4604
9155
3756
2956
1686
5347
9087
5579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS51
100N
82
200N
164
400N
8330
5820
4599
1TR
7055
3TR
64128
89119
64232
94969
90438
74702
78354
10TR
01906
76493
20TR
43089
30TR
89925
ĐB
902915

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 18/12/15

006 02 554 55
115 19 669 64
225 28 20 7
332 38 30 889 82
4993 99

Bình Dương - 18/12/15

0123456789
8330
5820
82
4232
4702
6493
164
8354
7055
9925
2915
1906
4128
0438
4599
9119
4969
3089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 24TV51
100N
09
200N
319
400N
7859
7852
6270
1TR
1659
3TR
65639
72326
15123
59331
60142
90600
99098
10TR
89620
53258
20TR
47198
30TR
89835
ĐB
915482

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 18/12/15

000 09 558 59 59 52
119 6
220 26 23 770
335 39 31 882
442 998 98

Trà Vinh - 18/12/15

0123456789
6270
0600
9620
9331
7852
0142
5482
5123
9835
2326
9098
3258
7198
09
319
7859
1659
5639

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1