• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:40:57 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 10K3
100N
69
200N
040
400N
0368
9993
1966
1TR
5656
3TR
01047
03924
70211
78539
75388
15812
47073
10TR
60098
13370
20TR
78228
30TR
76329
ĐB
588166

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 19/10/16

0556
111 12 666 68 66 69
229 28 24 770 73
339 888
447 40 998 93

Đồng Nai - 19/10/16

0123456789
040
3370
0211
5812
9993
7073
3924
1966
5656
8166
1047
0368
5388
0098
8228
69
8539
6329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T10
100N
11
200N
910
400N
3055
0387
2677
1TR
4244
3TR
27883
21931
58214
11478
77009
85938
87270
10TR
46394
88735
20TR
59364
30TR
36817
ĐB
160309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 19/10/16

009 09 555
117 14 10 11 664
2778 70 77
335 31 38 883 87
444 994

Cần Thơ - 19/10/16

0123456789
910
7270
11
1931
7883
4244
8214
6394
9364
3055
8735
0387
2677
6817
1478
5938
7009
0309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T10
100N
80
200N
300
400N
8433
8521
6602
1TR
2719
3TR
31388
24094
33466
72691
51978
74366
48520
10TR
90165
43536
20TR
69032
30TR
91195
ĐB
073774

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 19/10/16

002 00 5
119 665 66 66
220 21 774 78
332 36 33 888 80
4995 94 91

Sóc Trăng - 19/10/16

0123456789
80
300
8520
8521
2691
6602
9032
8433
4094
3774
0165
1195
3466
4366
3536
1388
1978
2719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K42-T10
100N
86
200N
173
400N
7893
4110
0836
1TR
1268
3TR
61861
72980
08165
32771
57466
92748
66173
10TR
02285
62807
20TR
56801
30TR
96151
ĐB
463019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 18/10/16

001 07 551
119 10 661 65 66 68
2771 73 73
336 885 80 86
448 993

Bến Tre - 18/10/16

0123456789
4110
2980
1861
2771
6801
6151
173
7893
6173
8165
2285
86
0836
7466
2807
1268
2748
3019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 10C
100N
73
200N
084
400N
6524
5682
5071
1TR
4769
3TR
16103
23076
39712
16850
58228
30147
68533
10TR
46634
96114
20TR
92872
30TR
02499
ĐB
820213

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 18/10/16

003 550
113 14 12 669
228 24 772 76 71 73
334 33 882 84
447 999

Vũng Tàu - 18/10/16

0123456789
6850
5071
5682
9712
2872
73
6103
8533
0213
084
6524
6634
6114
3076
0147
8228
4769
2499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T10K3
100N
50
200N
360
400N
9240
8476
3395
1TR
8724
3TR
23612
89119
50970
84088
12597
96701
10904
10TR
10082
95544
20TR
83032
30TR
41919
ĐB
679980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 18/10/16

001 04 550
119 12 19 660
224 770 76
332 880 82 88
444 40 997 95

Bạc Liêu - 18/10/16

0123456789
50
360
9240
0970
9980
6701
3612
0082
3032
8724
0904
5544
3395
8476
2597
4088
9119
1919
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1