• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:43:04 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL34
100N
11
200N
403
400N
5864
7097
3713
1TR
9799
3TR
06422
30038
27422
81012
02367
20242
82719
10TR
77909
11260
20TR
14339
30TR
21084
ĐB
296368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 19/08/16

009 03 5
112 19 13 11 668 60 67 64
222 22 7
339 38 884
442 999 97

Vĩnh Long - 19/08/16

0123456789
1260
11
6422
7422
1012
0242
403
3713
5864
1084
7097
2367
0038
6368
9799
2719
7909
4339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS34
100N
46
200N
978
400N
9375
2938
4047
1TR
8110
3TR
58805
63630
07654
50695
79434
94832
45495
10TR
73131
13946
20TR
54360
30TR
24565
ĐB
219563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 19/08/16

005 554
110 663 65 60
2775 78
331 30 34 32 38 8
446 47 46 995 95

Bình Dương - 19/08/16

0123456789
8110
3630
4360
3131
4832
9563
7654
9434
9375
8805
0695
5495
4565
46
3946
4047
978
2938
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV34
100N
97
200N
186
400N
1384
7149
2662
1TR
4046
3TR
30982
30296
21658
53797
25632
34663
79907
10TR
33080
37645
20TR
57944
30TR
88678
ĐB
581400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 19/08/16

000 07 558
1663 62
2778
332 880 82 84 86
444 45 46 49 996 97 97

Trà Vinh - 19/08/16

0123456789
3080
1400
2662
0982
5632
4663
1384
7944
7645
186
4046
0296
97
3797
9907
1658
8678
7149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K3
100N
37
200N
617
400N
4768
2893
6368
1TR
8694
3TR
52330
93620
40292
11222
42172
04843
51799
10TR
89178
40846
20TR
72518
30TR
48138
ĐB
281224

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 18/08/16

05
118 17 668 68
224 20 22 778 72
338 30 37 8
446 43 992 99 94 93

Tây Ninh - 18/08/16

0123456789
2330
3620
0292
1222
2172
2893
4843
8694
1224
0846
37
617
4768
6368
9178
2518
8138
1799
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K3
100N
93
200N
762
400N
9759
4310
8407
1TR
7659
3TR
28585
03990
05751
89660
34676
50495
80441
10TR
90899
47763
20TR
93638
30TR
19176
ĐB
462171

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 18/08/16

007 551 59 59
110 663 60 62
2771 76 76
338 885
441 999 90 95 93

An Giang - 18/08/16

0123456789
4310
3990
9660
5751
0441
2171
762
93
7763
8585
0495
4676
9176
8407
3638
9759
7659
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K3
100N
44
200N
549
400N
8479
7224
1367
1TR
1001
3TR
62098
15900
00191
77751
83221
26514
36436
10TR
64741
98977
20TR
26265
30TR
87512
ĐB
440248

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 18/08/16

000 01 551
112 14 665 67
221 24 777 79
336 8
448 41 49 44 998 91

Bình Thuận - 18/08/16

0123456789
5900
1001
0191
7751
3221
4741
7512
44
7224
6514
6265
6436
1367
8977
2098
0248
549
8479
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1