• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:59:03 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K29T7
100N
93
200N
828
400N
9367
9108
2632
1TR
4274
3TR
73014
18441
25315
46516
52084
21320
10738
10TR
49162
06527
20TR
95979
30TR
78587
ĐB
349742

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 19/07/16

008 5
114 15 16 662 67
227 20 28 779 74
338 32 887 84
442 41 993

Bến Tre - 19/07/16

0123456789
1320
8441
2632
9162
9742
93
4274
3014
2084
5315
6516
9367
6527
8587
828
9108
0738
5979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 7C
100N
37
200N
250
400N
2858
9769
9808
1TR
1738
3TR
61792
95303
49409
90628
26068
91984
44717
10TR
18153
78712
20TR
77603
30TR
67473
ĐB
242368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 19/07/16

003 03 09 08 553 58 50
112 17 668 68 69
228 773
338 37 884
4992

Vũng Tàu - 19/07/16

0123456789
250
1792
8712
5303
8153
7603
7473
1984
37
4717
2858
9808
1738
0628
6068
2368
9769
9409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T07K3
100N
74
200N
518
400N
7903
1812
7344
1TR
5631
3TR
25786
59612
24769
51020
33552
55889
33450
10TR
18255
43016
20TR
34152
30TR
90561
ĐB
266502

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 19/07/16

002 03 552 55 52 50
116 12 12 18 661 69
220 774
331 886 89
444 9

Bạc Liêu - 19/07/16

0123456789
1020
3450
5631
0561
1812
9612
3552
4152
6502
7903
74
7344
8255
5786
3016
518
4769
5889
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7D2
100N
79
200N
769
400N
9085
7687
1281
1TR
5444
3TR
32738
87181
69957
64381
27638
54964
75413
10TR
66306
55246
20TR
42113
30TR
91495
ĐB
991099

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/07/16

006 557
113 13 664 69
2779
338 38 881 81 85 87 81
446 44 999 95

TP. HCM - 18/07/16

0123456789
1281
7181
4381
5413
2113
5444
4964
9085
1495
6306
5246
7687
9957
2738
7638
79
769
1099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B29
100N
01
200N
015
400N
0986
3958
8076
1TR
4410
3TR
65423
66254
56186
98409
60559
68453
32326
10TR
92525
88207
20TR
04400
30TR
50519
ĐB
966529

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 18/07/16

000 07 09 01 554 59 53 58
119 10 15 6
229 25 23 26 776
3886 86
49

Đồng Tháp - 18/07/16

0123456789
4410
4400
01
5423
8453
6254
015
2525
0986
8076
6186
2326
8207
3958
8409
0559
0519
6529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T07K3
100N
95
200N
786
400N
0710
6148
6775
1TR
3298
3TR
11236
22796
85362
13891
88738
07168
87719
10TR
57610
76131
20TR
73846
30TR
55284
ĐB
364569

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 18/07/16

05
110 19 10 669 62 68
2775
331 36 38 884 86
446 48 996 91 98 95

Cà Mau - 18/07/16

0123456789
0710
7610
3891
6131
5362
5284
95
6775
786
1236
2796
3846
6148
3298
8738
7168
7719
4569
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1