• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC6
100N
12
200N
003
400N
9199
3572
5586
1TR
0649
3TR
55377
90668
06974
10100
83250
50676
09426
10TR
32375
01156
20TR
61022
30TR
86122
ĐB
554594

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 19/06/16

000 03 556 50
112 668
222 22 26 775 77 74 76 72
3886
449 994 99

Tiền Giang - 19/06/16

0123456789
0100
3250
12
3572
1022
6122
003
6974
4594
2375
5586
0676
9426
1156
5377
0668
9199
0649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K3
100N
35
200N
700
400N
7235
7490
2527
1TR
7408
3TR
13534
63717
71032
12357
87263
56379
77322
10TR
04026
31169
20TR
13280
30TR
37354
ĐB
290972

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 19/06/16

008 00 554 57
117 669 63
226 22 27 772 79
334 32 35 35 880
4990

Kiên Giang - 19/06/16

0123456789
700
7490
3280
1032
7322
0972
7263
3534
7354
35
7235
4026
2527
3717
2357
7408
6379
1169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K3
100N
29
200N
006
400N
6286
0946
2858
1TR
9206
3TR
48606
59490
51502
79842
77487
82485
93806
10TR
06799
05582
20TR
05496
30TR
55703
ĐB
251648

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 19/06/16

003 06 02 06 06 06 558
16
229 7
3882 87 85 86
448 42 46 996 99 90

Đà Lạt - 19/06/16

0123456789
9490
1502
9842
5582
5703
2485
006
6286
0946
9206
8606
3806
5496
7487
2858
1648
29
6799
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6C7
100N
75
200N
303
400N
5556
8345
3030
1TR
9411
3TR
62602
07512
32909
33555
71535
77088
34496
10TR
47216
85018
20TR
41294
30TR
40206
ĐB
503649

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/06/16

006 02 09 03 555 56
116 18 12 11 6
2775
335 30 888
449 45 994 96

TP. HCM - 18/06/16

0123456789
3030
9411
2602
7512
303
1294
75
8345
3555
1535
5556
4496
7216
0206
7088
5018
2909
3649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K3
100N
45
200N
979
400N
5605
7773
6032
1TR
3470
3TR
79474
14797
31524
42660
37993
61733
83247
10TR
74053
63319
20TR
39384
30TR
37013
ĐB
837669

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 18/06/16

005 553
113 19 669 60
224 774 70 73 79
333 32 884
447 45 997 93

Long An - 18/06/16

0123456789
3470
2660
6032
7773
7993
1733
4053
7013
9474
1524
9384
45
5605
4797
3247
979
3319
7669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T6
100N
19
200N
846
400N
1189
5834
4621
1TR
0006
3TR
61154
46079
16733
45221
32118
42048
79437
10TR
80732
89729
20TR
83657
30TR
05476
ĐB
578003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 18/06/16

003 06 557 54
118 19 6
229 21 21 776 79
332 33 37 34 889
448 46 9

Hậu Giang - 18/06/16

0123456789
4621
5221
0732
6733
8003
5834
1154
846
0006
5476
9437
3657
2118
2048
19
1189
6079
9729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K3
100N
44
200N
529
400N
2257
0100
4737
1TR
5579
3TR
29385
65601
24151
60739
36808
01959
19086
10TR
20603
23013
20TR
42470
30TR
83067
ĐB
951180

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 18/06/16

003 01 08 00 551 59 57
113 667
229 770 79
339 37 880 85 86
444 9

Bình Phước - 18/06/16

0123456789
0100
2470
1180
5601
4151
0603
3013
44
9385
9086
2257
4737
3067
6808
529
5579
0739
1959
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1