• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K3
100N
94
200N
973
400N
9250
0686
1902
1TR
6853
3TR
90532
69821
01378
25879
72945
46934
07716
10TR
12111
68822
20TR
27186
30TR
06530
ĐB
541410

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 19/05/16

002 553 50
110 11 16 6
222 21 778 79 73
330 32 34 886 86
445 994

Tây Ninh - 19/05/16

0123456789
9250
6530
1410
9821
2111
1902
0532
8822
973
6853
94
6934
2945
0686
7716
7186
1378
5879
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K3
100N
68
200N
858
400N
4323
2189
1761
1TR
1135
3TR
43687
35406
57111
08603
40001
63851
49408
10TR
38659
69733
20TR
23114
30TR
93073
ĐB
281997

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 19/05/16

006 03 01 08 559 51 58
114 11 661 68
223 773
333 35 887 89
4997

An Giang - 19/05/16

0123456789
1761
7111
0001
3851
4323
8603
9733
3073
3114
1135
5406
3687
1997
68
858
9408
2189
8659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K3
100N
99
200N
203
400N
9826
0579
8592
1TR
1232
3TR
68229
72298
82522
94159
27453
97237
81337
10TR
50206
53523
20TR
27067
30TR
04876
ĐB
864529

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 19/05/16

006 03 559 53
1667
229 23 29 22 26 776 79
337 37 32 8
4998 92 99

Bình Thuận - 19/05/16

0123456789
8592
1232
2522
203
7453
3523
9826
0206
4876
7237
1337
7067
2298
99
0579
8229
4159
4529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K3
100N
46
200N
863
400N
7419
3772
7552
1TR
5100
3TR
00826
31614
26041
26523
86759
00502
33664
10TR
45466
11079
20TR
10859
30TR
60323
ĐB
134932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 18/05/16

002 00 559 59 52
114 19 666 64 63
223 26 23 779 72
332 8
441 46 9

Đồng Nai - 18/05/16

0123456789
5100
6041
3772
7552
0502
4932
863
6523
0323
1614
3664
46
0826
5466
7419
6759
1079
0859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T5
100N
82
200N
355
400N
2059
9516
7154
1TR
4309
3TR
48634
89087
91894
83011
31451
35374
87282
10TR
17126
60998
20TR
66713
30TR
66929
ĐB
699486

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 18/05/16

009 551 59 54 55
113 11 16 6
229 26 774
334 886 87 82 82
4998 94

Cần Thơ - 18/05/16

0123456789
3011
1451
82
7282
6713
7154
8634
1894
5374
355
9516
7126
9486
9087
0998
2059
4309
6929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T05
100N
31
200N
409
400N
9251
6374
6376
1TR
4091
3TR
73953
22694
33287
36585
60431
94658
31125
10TR
32523
31728
20TR
37072
30TR
74259
ĐB
227194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 18/05/16

009 559 53 58 51
16
223 28 25 772 74 76
331 31 887 85
4994 94 91

Sóc Trăng - 18/05/16

0123456789
31
9251
4091
0431
7072
3953
2523
6374
2694
7194
6585
1125
6376
3287
4658
1728
409
4259
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1