• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:27:42 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K16T4
100N
08
200N
923
400N
4063
2975
7997
1TR
5826
3TR
03023
59278
32167
20410
39085
71464
00504
10TR
51563
13087
20TR
32565
30TR
53533
ĐB
680909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 19/04/16

009 04 08 5
110 665 63 67 64 63
223 26 23 778 75
333 887 85
4997

Bến Tre - 19/04/16

0123456789
0410
923
4063
3023
1563
3533
1464
0504
2975
9085
2565
5826
7997
2167
3087
08
9278
0909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 4C
100N
45
200N
284
400N
7605
4787
8433
1TR
2641
3TR
97986
97806
04615
71357
58838
06980
09856
10TR
19334
84209
20TR
31163
30TR
82279
ĐB
250033

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 19/04/16

009 06 05 557 56
115 663
2779
333 34 38 33 886 80 87 84
441 45 9

Vũng Tàu - 19/04/16

0123456789
6980
2641
8433
1163
0033
284
9334
45
7605
4615
7986
7806
9856
4787
1357
8838
4209
2279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T04K3
100N
35
200N
217
400N
5510
3004
5753
1TR
7717
3TR
46209
01213
25569
45369
65851
46887
69001
10TR
33184
81654
20TR
32842
30TR
35559
ĐB
284961

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 19/04/16

009 01 04 559 54 51 53
113 17 10 17 661 69 69
27
335 884 87
442 9

Bạc Liêu - 19/04/16

0123456789
5510
5851
9001
4961
2842
5753
1213
3004
3184
1654
35
217
7717
6887
6209
5569
5369
5559
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 4D2
100N
02
200N
150
400N
2237
0738
6613
1TR
4916
3TR
58299
83267
50616
31034
11125
53027
14350
10TR
74401
99959
20TR
34363
30TR
01358
ĐB
269195

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/04/16

001 02 558 59 50 50
116 16 13 663 67
225 27 7
334 37 38 8
4995 99

TP. HCM - 18/04/16

0123456789
150
4350
4401
02
6613
4363
1034
1125
9195
4916
0616
2237
3267
3027
0738
1358
8299
9959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B16
100N
47
200N
373
400N
6453
0710
6727
1TR
4852
3TR
83798
51850
76630
01678
26158
41802
32110
10TR
30394
36003
20TR
46833
30TR
25463
ĐB
855235

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 18/04/16

003 02 550 58 52 53
110 10 663
227 778 73
335 33 30 8
447 994 98

Đồng Tháp - 18/04/16

0123456789
0710
1850
6630
2110
4852
1802
373
6453
6003
6833
5463
0394
5235
47
6727
3798
1678
6158
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T04K3
100N
62
200N
436
400N
0034
6974
6454
1TR
7084
3TR
62700
47897
13860
26845
46346
37297
80278
10TR
14506
42609
20TR
66808
30TR
24267
ĐB
059394

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 18/04/16

008 06 09 00 554
1667 60 62
2778 74
334 36 884
445 46 994 97 97

Cà Mau - 18/04/16

0123456789
2700
3860
62
0034
6974
6454
7084
9394
6845
436
6346
4506
7897
7297
4267
0278
6808
2609
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1