• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3C7
100N
56
200N
600
400N
1827
6707
1209
1TR
2700
3TR
70524
50006
57577
32218
47342
62306
00943
10TR
41902
50888
20TR
71394
30TR
64374
ĐB
460617

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 19/03/16

002 06 06 00 07 09 00 556
117 18 6
224 27 774 77
3888
442 43 994

TP. HCM - 19/03/16

0123456789
600
2700
7342
1902
0943
0524
1394
4374
56
0006
2306
1827
6707
7577
0617
2218
0888
1209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K3
100N
19
200N
356
400N
9465
2542
5794
1TR
6480
3TR
01126
44861
82361
82627
30631
36664
53436
10TR
04471
05154
20TR
70770
30TR
70385
ĐB
276884

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 19/03/16

0554 56
119 661 61 64 65
226 27 770 71
331 36 884 85 80
442 994

Long An - 19/03/16

0123456789
6480
0770
4861
2361
0631
4471
2542
5794
6664
5154
6884
9465
0385
356
1126
3436
2627
19
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T3
100N
66
200N
410
400N
0402
5835
7870
1TR
3037
3TR
34035
45196
05697
27348
53242
76621
87504
10TR
21915
93889
20TR
14253
30TR
75976
ĐB
125944

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 19/03/16

004 02 553
115 10 666
221 776 70
335 37 35 889
444 48 42 996 97

Hậu Giang - 19/03/16

0123456789
410
7870
6621
0402
3242
4253
7504
5944
5835
4035
1915
66
5196
5976
3037
5697
7348
3889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K3
100N
35
200N
658
400N
8457
9601
5999
1TR
2224
3TR
03007
24788
53111
90248
99446
98550
52402
10TR
92306
81045
20TR
53823
30TR
73843
ĐB
296302

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 19/03/16

002 06 07 02 01 550 57 58
111 6
223 24 7
335 888
443 45 48 46 999

Bình Phước - 19/03/16

0123456789
8550
9601
3111
2402
6302
3823
3843
2224
35
1045
9446
2306
8457
3007
658
4788
0248
5999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL12
100N
66
200N
429
400N
3299
3650
5549
1TR
5266
3TR
16995
33283
29182
29627
98605
91336
34426
10TR
79466
53240
20TR
21758
30TR
74443
ĐB
185654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 18/03/16

005 554 58 50
1666 66 66
227 26 29 7
336 883 82
443 40 49 995 99

Vĩnh Long - 18/03/16

0123456789
3650
3240
9182
3283
4443
5654
6995
8605
66
5266
1336
4426
9466
9627
1758
429
3299
5549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03KS12
100N
36
200N
747
400N
1671
3260
5853
1TR
4840
3TR
33164
24475
36461
30033
97378
86345
64851
10TR
79559
43265
20TR
79870
30TR
31360
ĐB
794584

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 18/03/16

0559 51 53
1660 65 64 61 60
2770 75 78 71
333 36 884
445 40 47 9

Bình Dương - 18/03/16

0123456789
3260
4840
9870
1360
1671
6461
4851
5853
0033
3164
4584
4475
6345
3265
36
747
7378
9559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV12
100N
62
200N
991
400N
8947
8961
7391
1TR
9448
3TR
58546
99517
41280
60075
06860
85415
22211
10TR
84193
87021
20TR
47745
30TR
45554
ĐB
558346

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 18/03/16

0554
117 15 11 660 61 62
221 775
3880
446 45 46 48 47 993 91 91

Trà Vinh - 18/03/16

0123456789
1280
6860
991
8961
7391
2211
7021
62
4193
5554
0075
5415
7745
8546
8346
8947
9517
9448
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1