• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 22/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL08
100N
82
200N
803
400N
9045
9912
9844
1TR
5190
3TR
50603
80850
60215
66013
43195
54544
11046
10TR
08555
45205
20TR
23278
30TR
83072
ĐB
259342

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 19/02/16

005 03 03 555 50
115 13 12 6
2772 78
3882
442 44 46 45 44 995 90

Vĩnh Long - 19/02/16

0123456789
5190
0850
82
9912
3072
9342
803
0603
6013
9844
4544
9045
0215
3195
8555
5205
1046
3278
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 02KS08
100N
42
200N
954
400N
1941
7295
6627
1TR
5045
3TR
58619
49297
57155
33553
71940
61896
13608
10TR
61759
31500
20TR
89412
30TR
79515
ĐB
199368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 19/02/16

000 08 559 55 53 54
115 12 19 668
227 7
38
440 45 41 42 997 96 95

Bình Dương - 19/02/16

0123456789
1940
1500
1941
42
9412
3553
954
7295
5045
7155
9515
1896
6627
9297
3608
9368
8619
1759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV08
100N
85
200N
211
400N
6747
2888
8911
1TR
1195
3TR
22140
13687
36214
10729
07268
38125
75035
10TR
23921
75389
20TR
42821
30TR
11066
ĐB
255978

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 19/02/16

05
114 11 11 666 68
221 21 29 25 778
335 889 87 88 85
440 47 995

Trà Vinh - 19/02/16

0123456789
2140
211
8911
3921
2821
6214
85
1195
8125
5035
1066
6747
3687
2888
7268
5978
0729
5389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K3
100N
88
200N
022
400N
0411
8217
8806
1TR
7988
3TR
99083
20469
04622
33324
00165
25797
15254
10TR
41008
03835
20TR
86761
30TR
45670
ĐB
133661

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 18/02/16

008 06 554
111 17 661 61 69 65
222 24 22 770
335 883 88 88
4997

Tây Ninh - 18/02/16

0123456789
5670
0411
6761
3661
022
4622
9083
3324
5254
0165
3835
8806
8217
5797
88
7988
1008
0469
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG2K3
100N
32
200N
668
400N
2448
3415
5522
1TR
2117
3TR
98331
35282
37560
44511
73901
57940
15332
10TR
86534
00841
20TR
18472
30TR
08917
ĐB
513715

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 18/02/16

001 5
115 17 11 17 15 660 68
222 772
334 31 32 32 882
441 40 48 9

An Giang - 18/02/16

0123456789
7560
7940
8331
4511
3901
0841
32
5522
5282
5332
8472
6534
3415
3715
2117
8917
668
2448
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K3
100N
48
200N
015
400N
7800
6327
5289
1TR
8354
3TR
29760
86459
04534
41780
65179
86422
73534
10TR
68018
01794
20TR
49150
30TR
43460
ĐB
746337

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 18/02/16

000 550 59 54
118 15 660 60
222 27 779
337 34 34 880 89
448 994

Bình Thuận - 18/02/16

0123456789
7800
9760
1780
9150
3460
6422
8354
4534
3534
1794
015
6327
6337
48
8018
5289
6459
5179
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1