• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 36VL51
100N
03
200N
683
400N
3756
0573
5579
1TR
9544
3TR
12956
34480
16591
78980
41686
35347
65693
10TR
87140
14604
20TR
68260
30TR
09087
ĐB
589155

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 18/12/15

004 03 555 56 56
1660
2773 79
3887 80 80 86 83
440 47 44 991 93

Vĩnh Long - 18/12/15

0123456789
4480
8980
7140
8260
6591
03
683
0573
5693
9544
4604
9155
3756
2956
1686
5347
9087
5579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS51
100N
82
200N
164
400N
8330
5820
4599
1TR
7055
3TR
64128
89119
64232
94969
90438
74702
78354
10TR
01906
76493
20TR
43089
30TR
89925
ĐB
902915

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 18/12/15

006 02 554 55
115 19 669 64
225 28 20 7
332 38 30 889 82
4993 99

Bình Dương - 18/12/15

0123456789
8330
5820
82
4232
4702
6493
164
8354
7055
9925
2915
1906
4128
0438
4599
9119
4969
3089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 24TV51
100N
09
200N
319
400N
7859
7852
6270
1TR
1659
3TR
65639
72326
15123
59331
60142
90600
99098
10TR
89620
53258
20TR
47198
30TR
89835
ĐB
915482

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 18/12/15

000 09 558 59 59 52
119 6
220 26 23 770
335 39 31 882
442 998 98

Trà Vinh - 18/12/15

0123456789
6270
0600
9620
9331
7852
0142
5482
5123
9835
2326
9098
3258
7198
09
319
7859
1659
5639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 12K3
100N
69
200N
927
400N
4678
7390
4444
1TR
1995
3TR
53605
61324
17301
49810
06633
23133
93489
10TR
07669
55665
20TR
21919
30TR
71107
ĐB
494900

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 17/12/15

000 07 05 01 5
119 10 669 65 69
224 27 778
333 33 889
444 995 90

Tây Ninh - 17/12/15

0123456789
7390
9810
4900
7301
6633
3133
4444
1324
1995
3605
5665
927
1107
4678
69
3489
7669
1919
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K3
100N
48
200N
226
400N
6960
0370
3931
1TR
7945
3TR
53760
72936
21229
28857
25624
16070
76213
10TR
93635
21528
20TR
32968
30TR
07899
ĐB
588386

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 17/12/15

0557
113 668 60 60
228 29 24 26 770 70
335 36 31 886
445 48 999

An Giang - 17/12/15

0123456789
6960
0370
3760
6070
3931
6213
5624
7945
3635
226
2936
8386
8857
48
1528
2968
1229
7899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 12K3
100N
96
200N
959
400N
8696
8970
8283
1TR
2780
3TR
42231
71563
24780
57165
80666
93267
38821
10TR
39963
39933
20TR
85907
30TR
28318
ĐB
543870

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 17/12/15

007 559
118 663 63 65 66 67
221 770 70
333 31 880 80 83
4996 96

Bình Thuận - 17/12/15

0123456789
8970
2780
4780
3870
2231
8821
8283
1563
9963
9933
7165
96
8696
0666
3267
5907
8318
959
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1