• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-C9
100N
81
200N
378
400N
7299
1671
2225
1TR
7521
3TR
48689
27958
25963
34424
67561
25824
36269
10TR
64116
85470
20TR
81388
30TR
77137
ĐB
483175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 18/09/16

0558
116 663 61 69
224 24 21 25 775 70 71 78
337 888 89 81
4999

Tiền Giang - 18/09/16

0123456789
5470
81
1671
7521
7561
5963
4424
5824
2225
3175
4116
7137
378
7958
1388
7299
8689
6269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K3
100N
37
200N
927
400N
0183
5450
1750
1TR
0820
3TR
18952
27179
39300
90069
68718
05285
80272
10TR
17866
00031
20TR
76932
30TR
38891
ĐB
568129

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 18/09/16

000 552 50 50
118 666 69
229 20 27 779 72
332 31 37 885 83
4991

Kiên Giang - 18/09/16

0123456789
5450
1750
0820
9300
0031
8891
8952
0272
6932
0183
5285
7866
37
927
8718
7179
0069
8129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K3
100N
44
200N
942
400N
1528
3626
9726
1TR
3609
3TR
89687
50108
40370
31062
75559
82426
71502
10TR
71784
10715
20TR
63815
30TR
64649
ĐB
749011

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 18/09/16

008 02 09 559
111 15 15 662
226 28 26 26 770
3884 87
449 42 44 9

Đà Lạt - 18/09/16

0123456789
0370
9011
942
1062
1502
44
1784
0715
3815
3626
9726
2426
9687
1528
0108
3609
5559
4649
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9C7
100N
77
200N
936
400N
9758
3391
2385
1TR
2755
3TR
42385
02100
54106
85179
42224
47432
69299
10TR
88028
96821
20TR
38226
30TR
09514
ĐB
169281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 17/09/16

000 06 555 58
114 6
226 28 21 24 779 77
332 36 881 85 85
4999 91

TP. HCM - 17/09/16

0123456789
2100
3391
6821
9281
7432
2224
9514
2385
2755
2385
936
4106
8226
77
9758
8028
5179
9299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K3
100N
05
200N
409
400N
3272
0423
0963
1TR
5216
3TR
08346
20325
73022
16776
80057
84214
78493
10TR
74808
67835
20TR
09304
30TR
18718
ĐB
036227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 17/09/16

004 08 09 05 557
118 14 16 663
227 25 22 23 776 72
335 8
446 993

Long An - 17/09/16

0123456789
3272
3022
0423
0963
8493
4214
9304
05
0325
7835
5216
8346
6776
0057
6227
4808
8718
409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T9
100N
65
200N
639
400N
8210
5716
7314
1TR
1881
3TR
94391
44988
39390
57658
45619
31186
81917
10TR
33355
61477
20TR
31585
30TR
41431
ĐB
142483

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 17/09/16

0555 58
119 17 10 16 14 665
2777
331 39 883 85 88 86 81
4991 90

Hậu Giang - 17/09/16

0123456789
8210
9390
1881
4391
1431
2483
7314
65
3355
1585
5716
1186
1917
1477
4988
7658
639
5619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M9K3
100N
20
200N
707
400N
4629
8630
4869
1TR
5583
3TR
12622
36380
46017
38210
20217
40257
00495
10TR
24007
09034
20TR
45615
30TR
84145
ĐB
340222

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 17/09/16

007 07 557
115 17 10 17 669
222 22 29 20 7
334 30 880 83
445 995

Bình Phước - 17/09/16

0123456789
20
8630
6380
8210
2622
0222
5583
9034
0495
5615
4145
707
6017
0217
0257
4007
4629
4869
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1