• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:29:13 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K3
100N
37
200N
617
400N
4768
2893
6368
1TR
8694
3TR
52330
93620
40292
11222
42172
04843
51799
10TR
89178
40846
20TR
72518
30TR
48138
ĐB
281224

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 18/08/16

05
118 17 668 68
224 20 22 778 72
338 30 37 8
446 43 992 99 94 93

Tây Ninh - 18/08/16

0123456789
2330
3620
0292
1222
2172
2893
4843
8694
1224
0846
37
617
4768
6368
9178
2518
8138
1799
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K3
100N
93
200N
762
400N
9759
4310
8407
1TR
7659
3TR
28585
03990
05751
89660
34676
50495
80441
10TR
90899
47763
20TR
93638
30TR
19176
ĐB
462171

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 18/08/16

007 551 59 59
110 663 60 62
2771 76 76
338 885
441 999 90 95 93

An Giang - 18/08/16

0123456789
4310
3990
9660
5751
0441
2171
762
93
7763
8585
0495
4676
9176
8407
3638
9759
7659
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K3
100N
44
200N
549
400N
8479
7224
1367
1TR
1001
3TR
62098
15900
00191
77751
83221
26514
36436
10TR
64741
98977
20TR
26265
30TR
87512
ĐB
440248

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 18/08/16

000 01 551
112 14 665 67
221 24 777 79
336 8
448 41 49 44 998 91

Bình Thuận - 18/08/16

0123456789
5900
1001
0191
7751
3221
4741
7512
44
7224
6514
6265
6436
1367
8977
2098
0248
549
8479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K3
100N
35
200N
311
400N
4233
2518
1359
1TR
8963
3TR
75316
88257
59166
95401
03039
63436
38405
10TR
33646
61157
20TR
40865
30TR
13484
ĐB
630596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 17/08/16

001 05 557 57 59
116 18 11 665 66 63
27
339 36 33 35 884
446 996

Đồng Nai - 17/08/16

0123456789
311
5401
4233
8963
3484
35
8405
0865
5316
9166
3436
3646
0596
8257
1157
2518
1359
3039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T8
100N
70
200N
247
400N
1635
3131
2908
1TR
7953
3TR
18747
45178
93765
47355
88150
77143
67222
10TR
59600
35975
20TR
12393
30TR
11191
ĐB
738787

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 17/08/16

000 08 555 50 53
1665
222 775 78 70
335 31 887
447 43 47 991 93

Cần Thơ - 17/08/16

0123456789
70
8150
9600
3131
1191
7222
7953
7143
2393
1635
3765
7355
5975
247
8747
8787
2908
5178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T08
100N
06
200N
044
400N
0113
8559
1614
1TR
2892
3TR
36411
52398
18324
23078
54450
38276
34337
10TR
73399
78007
20TR
41552
30TR
09272
ĐB
977689

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 17/08/16

007 06 552 50 59
111 13 14 6
224 772 78 76
337 889
444 999 98 92

Sóc Trăng - 17/08/16

0123456789
4450
6411
2892
1552
9272
0113
044
1614
8324
06
8276
4337
8007
2398
3078
8559
3399
7689
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1