• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 25/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7D2
100N
79
200N
769
400N
9085
7687
1281
1TR
5444
3TR
32738
87181
69957
64381
27638
54964
75413
10TR
66306
55246
20TR
42113
30TR
91495
ĐB
991099

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/07/16

006 557
113 13 664 69
2779
338 38 881 81 85 87 81
446 44 999 95

TP. HCM - 18/07/16

0123456789
1281
7181
4381
5413
2113
5444
4964
9085
1495
6306
5246
7687
9957
2738
7638
79
769
1099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B29
100N
01
200N
015
400N
0986
3958
8076
1TR
4410
3TR
65423
66254
56186
98409
60559
68453
32326
10TR
92525
88207
20TR
04400
30TR
50519
ĐB
966529

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 18/07/16

000 07 09 01 554 59 53 58
119 10 15 6
229 25 23 26 776
3886 86
49

Đồng Tháp - 18/07/16

0123456789
4410
4400
01
5423
8453
6254
015
2525
0986
8076
6186
2326
8207
3958
8409
0559
0519
6529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T07K3
100N
95
200N
786
400N
0710
6148
6775
1TR
3298
3TR
11236
22796
85362
13891
88738
07168
87719
10TR
57610
76131
20TR
73846
30TR
55284
ĐB
364569

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 18/07/16

05
110 19 10 669 62 68
2775
331 36 38 884 86
446 48 996 91 98 95

Cà Mau - 18/07/16

0123456789
0710
7610
3891
6131
5362
5284
95
6775
786
1236
2796
3846
6148
3298
8738
7168
7719
4569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC7
100N
34
200N
456
400N
3670
2530
6776
1TR
4116
3TR
23028
29022
60222
28881
90418
97783
83332
10TR
84023
54693
20TR
38140
30TR
30976
ĐB
146118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 17/07/16

0556
118 18 16 6
223 28 22 22 776 70 76
332 30 34 881 83
440 993

Tiền Giang - 17/07/16

0123456789
3670
2530
8140
8881
9022
0222
3332
7783
4023
4693
34
456
6776
4116
0976
3028
0418
6118
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K3
100N
31
200N
950
400N
4881
9005
1763
1TR
9713
3TR
27473
28554
28868
78274
51229
84670
59901
10TR
08376
33016
20TR
72032
30TR
47725
ĐB
403080

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 17/07/16

001 05 554 50
116 13 668 63
225 29 776 73 74 70
332 31 880 81
49

Kiên Giang - 17/07/16

0123456789
950
4670
3080
31
4881
9901
2032
1763
9713
7473
8554
8274
9005
7725
8376
3016
8868
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K3
100N
33
200N
124
400N
5615
3768
5186
1TR
9666
3TR
76891
03017
69189
46451
12770
56304
14730
10TR
81227
40052
20TR
37509
30TR
61952
ĐB
952851

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 17/07/16

009 04 551 52 52 51
117 15 666 68
227 24 770
330 33 889 86
4991

Đà Lạt - 17/07/16

0123456789
2770
4730
6891
6451
2851
0052
1952
33
124
6304
5615
5186
9666
3017
1227
3768
9189
7509
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1