• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:41:01 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6C7
100N
75
200N
303
400N
5556
8345
3030
1TR
9411
3TR
62602
07512
32909
33555
71535
77088
34496
10TR
47216
85018
20TR
41294
30TR
40206
ĐB
503649

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/06/16

006 02 09 03 555 56
116 18 12 11 6
2775
335 30 888
449 45 994 96

TP. HCM - 18/06/16

0123456789
3030
9411
2602
7512
303
1294
75
8345
3555
1535
5556
4496
7216
0206
7088
5018
2909
3649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K3
100N
45
200N
979
400N
5605
7773
6032
1TR
3470
3TR
79474
14797
31524
42660
37993
61733
83247
10TR
74053
63319
20TR
39384
30TR
37013
ĐB
837669

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 18/06/16

005 553
113 19 669 60
224 774 70 73 79
333 32 884
447 45 997 93

Long An - 18/06/16

0123456789
3470
2660
6032
7773
7993
1733
4053
7013
9474
1524
9384
45
5605
4797
3247
979
3319
7669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T6
100N
19
200N
846
400N
1189
5834
4621
1TR
0006
3TR
61154
46079
16733
45221
32118
42048
79437
10TR
80732
89729
20TR
83657
30TR
05476
ĐB
578003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 18/06/16

003 06 557 54
118 19 6
229 21 21 776 79
332 33 37 34 889
448 46 9

Hậu Giang - 18/06/16

0123456789
4621
5221
0732
6733
8003
5834
1154
846
0006
5476
9437
3657
2118
2048
19
1189
6079
9729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K3
100N
44
200N
529
400N
2257
0100
4737
1TR
5579
3TR
29385
65601
24151
60739
36808
01959
19086
10TR
20603
23013
20TR
42470
30TR
83067
ĐB
951180

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 18/06/16

003 01 08 00 551 59 57
113 667
229 770 79
339 37 880 85 86
444 9

Bình Phước - 18/06/16

0123456789
0100
2470
1180
5601
4151
0603
3013
44
9385
9086
2257
4737
3067
6808
529
5579
0739
1959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL25
100N
25
200N
283
400N
4169
5193
9176
1TR
7505
3TR
15008
61849
33866
39378
10781
84351
39733
10TR
10108
84374
20TR
58849
30TR
08201
ĐB
198260

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 17/06/16

001 08 08 05 551
1660 66 69
225 774 78 76
333 881 83
449 49 993

Vĩnh Long - 17/06/16

0123456789
8260
0781
4351
8201
283
5193
9733
4374
25
7505
9176
3866
5008
9378
0108
4169
1849
8849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06KS25
100N
10
200N
243
400N
9604
5290
1112
1TR
4422
3TR
91213
53846
00010
84710
36406
57414
52298
10TR
82862
90403
20TR
45385
30TR
46153
ĐB
484286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 17/06/16

003 06 04 553
113 10 10 14 12 10 662
222 7
3886 85
446 43 998 90

Bình Dương - 17/06/16

0123456789
10
5290
0010
4710
1112
4422
2862
243
1213
0403
6153
9604
7414
5385
3846
6406
4286
2298
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV25
100N
44
200N
576
400N
7786
7614
3642
1TR
5014
3TR
88749
24071
82682
20054
89841
76121
03224
10TR
65639
79651
20TR
79965
30TR
77684
ĐB
548206

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 17/06/16

006 551 54
114 14 665
221 24 771 76
339 884 82 86
449 41 42 44 9

Trà Vinh - 17/06/16

0123456789
4071
9841
6121
9651
3642
2682
44
7614
5014
0054
3224
7684
9965
576
7786
8206
8749
5639
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1