• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 01:14:41 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K3
100N
46
200N
863
400N
7419
3772
7552
1TR
5100
3TR
00826
31614
26041
26523
86759
00502
33664
10TR
45466
11079
20TR
10859
30TR
60323
ĐB
134932

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 18/05/16

002 00 559 59 52
114 19 666 64 63
223 26 23 779 72
332 8
441 46 9

Đồng Nai - 18/05/16

0123456789
5100
6041
3772
7552
0502
4932
863
6523
0323
1614
3664
46
0826
5466
7419
6759
1079
0859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T5
100N
82
200N
355
400N
2059
9516
7154
1TR
4309
3TR
48634
89087
91894
83011
31451
35374
87282
10TR
17126
60998
20TR
66713
30TR
66929
ĐB
699486

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 18/05/16

009 551 59 54 55
113 11 16 6
229 26 774
334 886 87 82 82
4998 94

Cần Thơ - 18/05/16

0123456789
3011
1451
82
7282
6713
7154
8634
1894
5374
355
9516
7126
9486
9087
0998
2059
4309
6929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T05
100N
31
200N
409
400N
9251
6374
6376
1TR
4091
3TR
73953
22694
33287
36585
60431
94658
31125
10TR
32523
31728
20TR
37072
30TR
74259
ĐB
227194

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 18/05/16

009 559 53 58 51
16
223 28 25 772 74 76
331 31 887 85
4994 94 91

Sóc Trăng - 18/05/16

0123456789
31
9251
4091
0431
7072
3953
2523
6374
2694
7194
6585
1125
6376
3287
4658
1728
409
4259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K20T5
100N
85
200N
345
400N
6618
5635
0555
1TR
4625
3TR
15717
16848
29160
72260
27008
56490
10212
10TR
16665
98372
20TR
26148
30TR
88313
ĐB
174547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 17/05/16

008 555
113 17 12 18 665 60 60
225 772
335 885
447 48 48 45 990

Bến Tre - 17/05/16

0123456789
9160
2260
6490
0212
8372
8313
85
345
5635
0555
4625
6665
5717
4547
6618
6848
7008
6148
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5C
100N
35
200N
883
400N
0721
5432
4525
1TR
5223
3TR
05605
13328
82996
38800
68758
18897
36021
10TR
20788
12651
20TR
60091
30TR
24640
ĐB
669321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 17/05/16

005 00 551 58
16
221 28 21 23 21 25 7
332 35 888 83
440 991 96 97

Vũng Tàu - 17/05/16

0123456789
8800
4640
0721
6021
2651
0091
9321
5432
883
5223
35
4525
5605
2996
8897
3328
8758
0788
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K3
100N
53
200N
944
400N
0412
8234
2064
1TR
9511
3TR
85818
08176
86244
34547
39399
33982
01114
10TR
95477
46653
20TR
46270
30TR
32939
ĐB
668310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 17/05/16

0553 53
110 18 14 11 12 664
2770 77 76
339 34 882
444 47 44 999

Bạc Liêu - 17/05/16

0123456789
6270
8310
9511
0412
3982
53
6653
944
8234
2064
6244
1114
8176
4547
5477
5818
9399
2939
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1