• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 4D2
100N
02
200N
150
400N
2237
0738
6613
1TR
4916
3TR
58299
83267
50616
31034
11125
53027
14350
10TR
74401
99959
20TR
34363
30TR
01358
ĐB
269195

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 18/04/16

001 02 558 59 50 50
116 16 13 663 67
225 27 7
334 37 38 8
4995 99

TP. HCM - 18/04/16

0123456789
150
4350
4401
02
6613
4363
1034
1125
9195
4916
0616
2237
3267
3027
0738
1358
8299
9959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B16
100N
47
200N
373
400N
6453
0710
6727
1TR
4852
3TR
83798
51850
76630
01678
26158
41802
32110
10TR
30394
36003
20TR
46833
30TR
25463
ĐB
855235

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 18/04/16

003 02 550 58 52 53
110 10 663
227 778 73
335 33 30 8
447 994 98

Đồng Tháp - 18/04/16

0123456789
0710
1850
6630
2110
4852
1802
373
6453
6003
6833
5463
0394
5235
47
6727
3798
1678
6158
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T04K3
100N
62
200N
436
400N
0034
6974
6454
1TR
7084
3TR
62700
47897
13860
26845
46346
37297
80278
10TR
14506
42609
20TR
66808
30TR
24267
ĐB
059394

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 18/04/16

008 06 09 00 554
1667 60 62
2778 74
334 36 884
445 46 994 97 97

Cà Mau - 18/04/16

0123456789
2700
3860
62
0034
6974
6454
7084
9394
6845
436
6346
4506
7897
7297
4267
0278
6808
2609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC4
100N
86
200N
130
400N
8828
3846
5406
1TR
5270
3TR
11260
23046
81797
02323
66365
93724
59511
10TR
12100
10319
20TR
63765
30TR
15575
ĐB
749941

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 17/04/16

000 06 5
119 11 665 60 65
223 24 28 775 70
330 886
441 46 46 997

Tiền Giang - 17/04/16

0123456789
130
5270
1260
2100
9511
9941
2323
3724
6365
3765
5575
86
3846
5406
3046
1797
8828
0319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 4K3
100N
88
200N
888
400N
8752
0822
5497
1TR
2940
3TR
97037
23367
50100
15858
16268
50437
88673
10TR
30054
82971
20TR
60485
30TR
63043
ĐB
595147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 17/04/16

000 554 58 52
1667 68
222 771 73
337 37 885 88 88
447 43 40 997

Kiên Giang - 17/04/16

0123456789
2940
0100
2971
8752
0822
8673
3043
0054
0485
5497
7037
3367
0437
5147
88
888
5858
6268
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL4K3
100N
75
200N
105
400N
0648
8120
8653
1TR
2297
3TR
88787
92368
61290
92904
50607
00713
39179
10TR
64307
11499
20TR
03868
30TR
98039
ĐB
192526

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 17/04/16

007 04 07 05 553
113 668 68
226 20 779 75
339 887
448 999 90 97

Đà Lạt - 17/04/16

0123456789
8120
1290
8653
0713
2904
75
105
2526
2297
8787
0607
4307
0648
2368
3868
9179
1499
8039
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1