• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:47:24 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL12
100N
66
200N
429
400N
3299
3650
5549
1TR
5266
3TR
16995
33283
29182
29627
98605
91336
34426
10TR
79466
53240
20TR
21758
30TR
74443
ĐB
185654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 18/03/16

005 554 58 50
1666 66 66
227 26 29 7
336 883 82
443 40 49 995 99

Vĩnh Long - 18/03/16

0123456789
3650
3240
9182
3283
4443
5654
6995
8605
66
5266
1336
4426
9466
9627
1758
429
3299
5549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03KS12
100N
36
200N
747
400N
1671
3260
5853
1TR
4840
3TR
33164
24475
36461
30033
97378
86345
64851
10TR
79559
43265
20TR
79870
30TR
31360
ĐB
794584

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 18/03/16

0559 51 53
1660 65 64 61 60
2770 75 78 71
333 36 884
445 40 47 9

Bình Dương - 18/03/16

0123456789
3260
4840
9870
1360
1671
6461
4851
5853
0033
3164
4584
4475
6345
3265
36
747
7378
9559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV12
100N
62
200N
991
400N
8947
8961
7391
1TR
9448
3TR
58546
99517
41280
60075
06860
85415
22211
10TR
84193
87021
20TR
47745
30TR
45554
ĐB
558346

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 18/03/16

0554
117 15 11 660 61 62
221 775
3880
446 45 46 48 47 993 91 91

Trà Vinh - 18/03/16

0123456789
1280
6860
991
8961
7391
2211
7021
62
4193
5554
0075
5415
7745
8546
8346
8947
9517
9448
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K3
100N
81
200N
256
400N
6874
9410
7132
1TR
1941
3TR
17581
38785
40695
89030
32914
79894
11931
10TR
25218
82615
20TR
40596
30TR
06784
ĐB
730904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 17/03/16

004 556
118 15 14 10 6
2774
330 31 32 884 81 85 81
441 996 95 94

Tây Ninh - 17/03/16

0123456789
9410
9030
81
1941
7581
1931
7132
6874
2914
9894
6784
0904
8785
0695
2615
256
0596
5218
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG3K3
100N
28
200N
705
400N
7348
6506
0729
1TR
0076
3TR
25947
24147
40707
74157
63911
99701
09243
10TR
37988
84054
20TR
85592
30TR
74584
ĐB
838277

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 17/03/16

007 01 06 05 554 57
111 6
229 28 777 76
3884 88
447 47 43 48 992

An Giang - 17/03/16

0123456789
3911
9701
5592
9243
4054
4584
705
6506
0076
5947
4147
0707
4157
8277
28
7348
7988
0729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 3K3
100N
52
200N
740
400N
4793
0897
4476
1TR
8867
3TR
35627
45071
59489
53833
80774
52618
41558
10TR
42087
06874
20TR
75271
30TR
24320
ĐB
197734

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 17/03/16

0558 52
118 667
220 27 771 74 71 74 76
334 33 887 89
440 993 97

Bình Thuận - 17/03/16

0123456789
740
4320
5071
5271
52
4793
3833
0774
6874
7734
4476
0897
8867
5627
2087
2618
1558
9489
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1