• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 10:28:51 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K3
100N
88
200N
022
400N
0411
8217
8806
1TR
7988
3TR
99083
20469
04622
33324
00165
25797
15254
10TR
41008
03835
20TR
86761
30TR
45670
ĐB
133661

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 18/02/16

008 06 554
111 17 661 61 69 65
222 24 22 770
335 883 88 88
4997

Tây Ninh - 18/02/16

0123456789
5670
0411
6761
3661
022
4622
9083
3324
5254
0165
3835
8806
8217
5797
88
7988
1008
0469
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG2K3
100N
32
200N
668
400N
2448
3415
5522
1TR
2117
3TR
98331
35282
37560
44511
73901
57940
15332
10TR
86534
00841
20TR
18472
30TR
08917
ĐB
513715

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 18/02/16

001 5
115 17 11 17 15 660 68
222 772
334 31 32 32 882
441 40 48 9

An Giang - 18/02/16

0123456789
7560
7940
8331
4511
3901
0841
32
5522
5282
5332
8472
6534
3415
3715
2117
8917
668
2448
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K3
100N
48
200N
015
400N
7800
6327
5289
1TR
8354
3TR
29760
86459
04534
41780
65179
86422
73534
10TR
68018
01794
20TR
49150
30TR
43460
ĐB
746337

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 18/02/16

000 550 59 54
118 15 660 60
222 27 779
337 34 34 880 89
448 994

Bình Thuận - 18/02/16

0123456789
7800
9760
1780
9150
3460
6422
8354
4534
3534
1794
015
6327
6337
48
8018
5289
6459
5179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K3
100N
73
200N
664
400N
7878
7831
8452
1TR
3817
3TR
48249
67956
28641
30217
20479
55150
73796
10TR
80436
59431
20TR
11784
30TR
06224
ĐB
388696

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 17/02/16

0556 50 52
117 17 664
224 779 78 73
336 31 31 884
449 41 996 96

Đồng Nai - 17/02/16

0123456789
5150
7831
8641
9431
8452
73
664
1784
6224
7956
3796
0436
8696
3817
0217
7878
8249
0479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T2
100N
31
200N
940
400N
3657
7292
7022
1TR
5921
3TR
19956
19921
39172
44433
68326
00379
10677
10TR
70853
67551
20TR
73335
30TR
81060
ĐB
213267

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 17/02/16

0553 51 56 57
1667 60
221 26 21 22 772 79 77
335 33 31 8
440 992

Cần Thơ - 17/02/16

0123456789
940
1060
31
5921
9921
7551
7292
7022
9172
4433
0853
3335
9956
8326
3657
0677
3267
0379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T02
100N
17
200N
209
400N
3141
5080
9647
1TR
9347
3TR
09083
22816
09974
71310
72512
57525
08761
10TR
39353
89379
20TR
03318
30TR
18857
ĐB
678024

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 17/02/16

009 557 53
118 16 10 12 17 661
224 25 779 74
3883 80
447 41 47 9

Sóc Trăng - 17/02/16

0123456789
5080
1310
3141
8761
2512
9083
9353
9974
8024
7525
2816
17
9647
9347
8857
3318
209
9379
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1