• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:27:25 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 10E2
100N
28
200N
496
400N
3635
3668
5570
1TR
5293
3TR
24383
58655
00243
60565
28237
79499
38076
10TR
47520
60275
20TR
75293
30TR
44361
ĐB
599324

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 17/10/16

0555
1661 65 68
224 20 28 775 76 70
337 35 883
443 993 99 93 96

TP. HCM - 17/10/16

0123456789
5570
7520
4361
5293
4383
0243
5293
9324
3635
8655
0565
0275
496
8076
8237
28
3668
9499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B42
100N
99
200N
154
400N
8977
5147
2790
1TR
7508
3TR
89563
36848
42727
18322
75578
20119
51894
10TR
35207
36682
20TR
42255
30TR
56235
ĐB
677211

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 17/10/16

007 08 555 54
111 19 663
227 22 778 77
335 882
448 47 994 90 99

Đồng Tháp - 17/10/16

0123456789
2790
7211
8322
6682
9563
154
1894
2255
6235
8977
5147
2727
5207
7508
6848
5578
99
0119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T10K3
100N
62
200N
146
400N
2906
8704
7967
1TR
2400
3TR
09515
93322
62331
89803
27736
12076
30476
10TR
08306
06766
20TR
75833
30TR
40682
ĐB
659275

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 17/10/16

006 03 00 06 04 5
115 666 67 62
222 775 76 76
333 31 36 882
446 9

Cà Mau - 17/10/16

0123456789
2400
2331
62
3322
0682
9803
5833
8704
9515
9275
146
2906
7736
2076
0476
8306
6766
7967
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-C10
100N
94
200N
943
400N
8204
8188
8676
1TR
3750
3TR
22488
12752
98575
68777
11689
21952
10328
10TR
99275
69609
20TR
46223
30TR
52668
ĐB
798777

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 16/10/16

009 04 552 52 50
1668
223 28 777 75 75 77 76
3888 89 88
443 994

Tiền Giang - 16/10/16

0123456789
3750
2752
1952
943
6223
94
8204
8575
9275
8676
8777
8777
8188
2488
0328
2668
1689
9609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K3
100N
53
200N
997
400N
3953
0480
1213
1TR
3943
3TR
25167
83637
83680
53438
64914
14219
61694
10TR
63812
20049
20TR
02141
30TR
52032
ĐB
588621

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 16/10/16

0553 53
112 14 19 13 667
221 7
332 37 38 880 80
441 49 43 994 97

Kiên Giang - 16/10/16

0123456789
0480
3680
2141
8621
3812
2032
53
3953
1213
3943
4914
1694
997
5167
3637
3438
4219
0049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL10K3
100N
40
200N
236
400N
2739
4895
9190
1TR
7055
3TR
56668
15962
87400
47960
96387
61425
15292
10TR
27549
73762
20TR
20689
30TR
99979
ĐB
407858

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 16/10/16

000 558 55
1662 68 62 60
225 779
339 36 889 87
449 40 992 95 90

Đà Lạt - 16/10/16

0123456789
40
9190
7400
7960
5962
5292
3762
4895
7055
1425
236
6387
6668
7858
2739
7549
0689
9979
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1