• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 04:04:30 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9C7
100N
77
200N
936
400N
9758
3391
2385
1TR
2755
3TR
42385
02100
54106
85179
42224
47432
69299
10TR
88028
96821
20TR
38226
30TR
09514
ĐB
169281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 17/09/16

000 06 555 58
114 6
226 28 21 24 779 77
332 36 881 85 85
4999 91

TP. HCM - 17/09/16

0123456789
2100
3391
6821
9281
7432
2224
9514
2385
2755
2385
936
4106
8226
77
9758
8028
5179
9299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K3
100N
05
200N
409
400N
3272
0423
0963
1TR
5216
3TR
08346
20325
73022
16776
80057
84214
78493
10TR
74808
67835
20TR
09304
30TR
18718
ĐB
036227

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 17/09/16

004 08 09 05 557
118 14 16 663
227 25 22 23 776 72
335 8
446 993

Long An - 17/09/16

0123456789
3272
3022
0423
0963
8493
4214
9304
05
0325
7835
5216
8346
6776
0057
6227
4808
8718
409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T9
100N
65
200N
639
400N
8210
5716
7314
1TR
1881
3TR
94391
44988
39390
57658
45619
31186
81917
10TR
33355
61477
20TR
31585
30TR
41431
ĐB
142483

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 17/09/16

0555 58
119 17 10 16 14 665
2777
331 39 883 85 88 86 81
4991 90

Hậu Giang - 17/09/16

0123456789
8210
9390
1881
4391
1431
2483
7314
65
3355
1585
5716
1186
1917
1477
4988
7658
639
5619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M9K3
100N
20
200N
707
400N
4629
8630
4869
1TR
5583
3TR
12622
36380
46017
38210
20217
40257
00495
10TR
24007
09034
20TR
45615
30TR
84145
ĐB
340222

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 17/09/16

007 07 557
115 17 10 17 669
222 22 29 20 7
334 30 880 83
445 995

Bình Phước - 17/09/16

0123456789
20
8630
6380
8210
2622
0222
5583
9034
0495
5615
4145
707
6017
0217
0257
4007
4629
4869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL38
100N
76
200N
635
400N
0823
2535
2405
1TR
3246
3TR
82522
56430
95610
52141
45463
32045
93947
10TR
66491
62127
20TR
06543
30TR
87343
ĐB
345878

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 16/09/16

005 5
110 663
227 22 23 778 76
330 35 35 8
443 43 41 45 47 46 991

Vĩnh Long - 16/09/16

0123456789
6430
5610
2141
6491
2522
0823
5463
6543
7343
635
2535
2405
2045
76
3246
3947
2127
5878
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS38
100N
35
200N
765
400N
3704
5484
2998
1TR
7280
3TR
80857
08964
42377
40747
86540
04826
17483
10TR
33484
78308
20TR
94845
30TR
64877
ĐB
410269

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 16/09/16

008 04 557
1669 64 65
226 777 77
335 884 83 80 84
445 47 40 998

Bình Dương - 16/09/16

0123456789
7280
6540
7483
3704
5484
8964
3484
35
765
4845
4826
0857
2377
0747
4877
2998
8308
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV38
100N
12
200N
009
400N
3002
5898
8599
1TR
8936
3TR
80694
92223
39411
34463
31126
22607
64624
10TR
76767
44454
20TR
66391
30TR
73136
ĐB
380597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 16/09/16

007 02 09 554
111 12 667 63
223 26 24 7
336 36 8
4997 91 94 98 99

Trà Vinh - 16/09/16

0123456789
9411
6391
12
3002
2223
4463
0694
4624
4454
8936
1126
3136
2607
6767
0597
5898
009
8599
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1