• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 13:00:28 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC7
100N
34
200N
456
400N
3670
2530
6776
1TR
4116
3TR
23028
29022
60222
28881
90418
97783
83332
10TR
84023
54693
20TR
38140
30TR
30976
ĐB
146118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 17/07/16

0556
118 18 16 6
223 28 22 22 776 70 76
332 30 34 881 83
440 993

Tiền Giang - 17/07/16

0123456789
3670
2530
8140
8881
9022
0222
3332
7783
4023
4693
34
456
6776
4116
0976
3028
0418
6118
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K3
100N
31
200N
950
400N
4881
9005
1763
1TR
9713
3TR
27473
28554
28868
78274
51229
84670
59901
10TR
08376
33016
20TR
72032
30TR
47725
ĐB
403080

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 17/07/16

001 05 554 50
116 13 668 63
225 29 776 73 74 70
332 31 880 81
49

Kiên Giang - 17/07/16

0123456789
950
4670
3080
31
4881
9901
2032
1763
9713
7473
8554
8274
9005
7725
8376
3016
8868
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K3
100N
33
200N
124
400N
5615
3768
5186
1TR
9666
3TR
76891
03017
69189
46451
12770
56304
14730
10TR
81227
40052
20TR
37509
30TR
61952
ĐB
952851

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 17/07/16

009 04 551 52 52 51
117 15 666 68
227 24 770
330 33 889 86
4991

Đà Lạt - 17/07/16

0123456789
2770
4730
6891
6451
2851
0052
1952
33
124
6304
5615
5186
9666
3017
1227
3768
9189
7509
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 7C7
100N
32
200N
910
400N
4871
5550
3544
1TR
8930
3TR
41975
92526
02275
41148
42568
97132
96339
10TR
88086
34509
20TR
91050
30TR
47992
ĐB
237029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/07/16

009 550 50
110 668
229 26 775 75 71
332 39 30 32 886
448 44 992

TP. HCM - 16/07/16

0123456789
910
5550
8930
1050
4871
32
7132
7992
3544
1975
2275
2526
8086
1148
2568
6339
4509
7029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 7K3
100N
55
200N
530
400N
8592
0952
4717
1TR
9685
3TR
87706
71821
23848
58005
09635
48392
00989
10TR
22956
42803
20TR
88809
30TR
16746
ĐB
306757

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 16/07/16

009 03 06 05 557 56 52 55
117 6
221 7
335 30 889 85
446 48 992 92

Long An - 16/07/16

0123456789
530
1821
8592
0952
8392
2803
55
9685
8005
9635
7706
2956
6746
4717
6757
3848
0989
8809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T7
100N
52
200N
039
400N
2071
3469
3933
1TR
3534
3TR
22827
17230
11974
17440
06112
15247
33574
10TR
30988
20122
20TR
06191
30TR
58360
ĐB
269314

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 16/07/16

0552
114 12 660 69
222 27 774 74 71
330 34 33 39 888
440 47 991

Hậu Giang - 16/07/16

0123456789
7230
7440
8360
2071
6191
52
6112
0122
3933
3534
1974
3574
9314
2827
5247
0988
039
3469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M7K3
100N
22
200N
790
400N
6631
4223
9578
1TR
9831
3TR
40840
08829
96306
60863
39816
60777
56941
10TR
94957
79197
20TR
65083
30TR
56550
ĐB
265905

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 16/07/16

005 06 550 57
116 663
229 23 22 777 78
331 31 883
440 41 997 90

Bình Phước - 16/07/16

0123456789
790
0840
6550
6631
9831
6941
22
4223
0863
5083
5905
6306
9816
0777
4957
9197
9578
8829
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1