• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:16:00 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K20T5
100N
85
200N
345
400N
6618
5635
0555
1TR
4625
3TR
15717
16848
29160
72260
27008
56490
10212
10TR
16665
98372
20TR
26148
30TR
88313
ĐB
174547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 17/05/16

008 555
113 17 12 18 665 60 60
225 772
335 885
447 48 48 45 990

Bến Tre - 17/05/16

0123456789
9160
2260
6490
0212
8372
8313
85
345
5635
0555
4625
6665
5717
4547
6618
6848
7008
6148
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5C
100N
35
200N
883
400N
0721
5432
4525
1TR
5223
3TR
05605
13328
82996
38800
68758
18897
36021
10TR
20788
12651
20TR
60091
30TR
24640
ĐB
669321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 17/05/16

005 00 551 58
16
221 28 21 23 21 25 7
332 35 888 83
440 991 96 97

Vũng Tàu - 17/05/16

0123456789
8800
4640
0721
6021
2651
0091
9321
5432
883
5223
35
4525
5605
2996
8897
3328
8758
0788
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K3
100N
53
200N
944
400N
0412
8234
2064
1TR
9511
3TR
85818
08176
86244
34547
39399
33982
01114
10TR
95477
46653
20TR
46270
30TR
32939
ĐB
668310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 17/05/16

0553 53
110 18 14 11 12 664
2770 77 76
339 34 882
444 47 44 999

Bạc Liêu - 17/05/16

0123456789
6270
8310
9511
0412
3982
53
6653
944
8234
2064
6244
1114
8176
4547
5477
5818
9399
2939
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5C2
100N
01
200N
884
400N
0435
7097
7647
1TR
4233
3TR
17454
94409
04317
08396
97330
58022
53630
10TR
82156
73002
20TR
56828
30TR
89169
ĐB
340673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/05/16

002 09 01 556 54
117 669
228 22 773
330 30 33 35 884
447 996 97

TP. HCM - 16/05/16

0123456789
7330
3630
01
8022
3002
4233
0673
884
7454
0435
8396
2156
7097
7647
4317
6828
4409
9169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B20
100N
37
200N
705
400N
9921
3884
3979
1TR
5003
3TR
14156
59226
12744
26124
30324
19751
77202
10TR
10324
58581
20TR
05764
30TR
95428
ĐB
571671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 16/05/16

002 03 05 556 51
1664
228 24 26 24 24 21 771 79
337 881 84
444 9

Đồng Tháp - 16/05/16

0123456789
9921
9751
8581
1671
7202
5003
3884
2744
6124
0324
0324
5764
705
4156
9226
37
5428
3979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T05K3
100N
81
200N
489
400N
0029
9124
7424
1TR
2746
3TR
55537
14083
50569
77273
63352
44023
36641
10TR
34984
06242
20TR
10849
30TR
04818
ĐB
692349

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 16/05/16

0552
118 669
223 29 24 24 773
337 884 83 89 81
449 49 42 41 46 9

Cà Mau - 16/05/16

0123456789
81
6641
3352
6242
4083
7273
4023
9124
7424
4984
2746
5537
4818
489
0029
0569
0849
2349
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1