• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:39:11 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K3
100N
81
200N
256
400N
6874
9410
7132
1TR
1941
3TR
17581
38785
40695
89030
32914
79894
11931
10TR
25218
82615
20TR
40596
30TR
06784
ĐB
730904

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 17/03/16

004 556
118 15 14 10 6
2774
330 31 32 884 81 85 81
441 996 95 94

Tây Ninh - 17/03/16

0123456789
9410
9030
81
1941
7581
1931
7132
6874
2914
9894
6784
0904
8785
0695
2615
256
0596
5218
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG3K3
100N
28
200N
705
400N
7348
6506
0729
1TR
0076
3TR
25947
24147
40707
74157
63911
99701
09243
10TR
37988
84054
20TR
85592
30TR
74584
ĐB
838277

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 17/03/16

007 01 06 05 554 57
111 6
229 28 777 76
3884 88
447 47 43 48 992

An Giang - 17/03/16

0123456789
3911
9701
5592
9243
4054
4584
705
6506
0076
5947
4147
0707
4157
8277
28
7348
7988
0729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 3K3
100N
52
200N
740
400N
4793
0897
4476
1TR
8867
3TR
35627
45071
59489
53833
80774
52618
41558
10TR
42087
06874
20TR
75271
30TR
24320
ĐB
197734

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 17/03/16

0558 52
118 667
220 27 771 74 71 74 76
334 33 887 89
440 993 97

Bình Thuận - 17/03/16

0123456789
740
4320
5071
5271
52
4793
3833
0774
6874
7734
4476
0897
8867
5627
2087
2618
1558
9489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K3
100N
05
200N
479
400N
9434
4553
3684
1TR
4319
3TR
91801
43474
89450
61256
50348
71527
56654
10TR
39747
08181
20TR
64612
30TR
32958
ĐB
583729

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 16/03/16

001 05 558 50 56 54 53
112 19 6
229 27 774 79
334 881 84
447 48 9

Đồng Nai - 16/03/16

0123456789
9450
1801
8181
4612
4553
9434
3684
3474
6654
05
1256
1527
9747
0348
2958
479
4319
3729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T3
100N
74
200N
763
400N
0740
5158
6018
1TR
3493
3TR
56180
36751
28319
30446
35324
22058
75987
10TR
48371
36470
20TR
83313
30TR
10064
ĐB
201968

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 16/03/16

0551 58 58
113 19 18 668 64 63
224 771 70 74
3880 87
446 40 993

Cần Thơ - 16/03/16

0123456789
0740
6180
6470
6751
8371
763
3493
3313
74
5324
0064
0446
5987
5158
6018
2058
1968
8319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T03
100N
58
200N
634
400N
2861
8722
2128
1TR
7251
3TR
14716
18756
38366
71227
29487
99248
89790
10TR
56253
20594
20TR
88214
30TR
19040
ĐB
739144

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/03/16

0553 56 51 58
114 16 666 61
227 22 28 7
334 887
444 40 48 994 90

Sóc Trăng - 16/03/16

0123456789
9790
9040
2861
7251
8722
6253
634
0594
8214
9144
4716
8756
8366
1227
9487
58
2128
9248
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1