• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:29:59 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K3
100N
73
200N
664
400N
7878
7831
8452
1TR
3817
3TR
48249
67956
28641
30217
20479
55150
73796
10TR
80436
59431
20TR
11784
30TR
06224
ĐB
388696

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 17/02/16

0556 50 52
117 17 664
224 779 78 73
336 31 31 884
449 41 996 96

Đồng Nai - 17/02/16

0123456789
5150
7831
8641
9431
8452
73
664
1784
6224
7956
3796
0436
8696
3817
0217
7878
8249
0479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T2
100N
31
200N
940
400N
3657
7292
7022
1TR
5921
3TR
19956
19921
39172
44433
68326
00379
10677
10TR
70853
67551
20TR
73335
30TR
81060
ĐB
213267

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 17/02/16

0553 51 56 57
1667 60
221 26 21 22 772 79 77
335 33 31 8
440 992

Cần Thơ - 17/02/16

0123456789
940
1060
31
5921
9921
7551
7292
7022
9172
4433
0853
3335
9956
8326
3657
0677
3267
0379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T02
100N
17
200N
209
400N
3141
5080
9647
1TR
9347
3TR
09083
22816
09974
71310
72512
57525
08761
10TR
39353
89379
20TR
03318
30TR
18857
ĐB
678024

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 17/02/16

009 557 53
118 16 10 12 17 661
224 25 779 74
3883 80
447 41 47 9

Sóc Trăng - 17/02/16

0123456789
5080
1310
3141
8761
2512
9083
9353
9974
8024
7525
2816
17
9647
9347
8857
3318
209
9379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K07T02
100N
44
200N
287
400N
6993
3004
1948
1TR
6394
3TR
06229
62421
30794
40971
44679
86927
36534
10TR
74020
51710
20TR
85524
30TR
47627
ĐB
630442

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 16/02/16

004 5
110 6
227 24 20 29 21 27 771 79
334 887
442 48 44 994 94 93

Bến Tre - 16/02/16

0123456789
4020
1710
2421
0971
0442
6993
44
3004
6394
0794
6534
5524
287
6927
7627
1948
6229
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2C
100N
67
200N
665
400N
6970
2596
1926
1TR
2502
3TR
41027
94042
18380
67792
94577
38907
33695
10TR
74354
22082
20TR
05037
30TR
61027
ĐB
442472

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 16/02/16

007 02 554
1665 67
227 27 26 772 77 70
337 882 80
442 992 95 96

Vũng Tàu - 16/02/16

0123456789
6970
8380
2502
4042
7792
2082
2472
4354
665
3695
2596
1926
67
1027
4577
8907
5037
1027
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T02K3
100N
70
200N
308
400N
4656
9584
2674
1TR
7889
3TR
03118
78368
12212
94015
83578
54584
94828
10TR
68734
54421
20TR
70084
30TR
01173
ĐB
161811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 16/02/16

008 556
111 18 12 15 668
221 28 773 78 74 70
334 884 84 89 84
49

Bạc Liêu - 16/02/16

0123456789
70
4421
1811
2212
1173
9584
2674
4584
8734
0084
4015
4656
308
3118
8368
3578
4828
7889
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1