• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:39:33 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC1
100N
70
200N
063
400N
7678
6399
3160
1TR
1920
3TR
07720
06970
13701
85752
44668
52308
03801
10TR
99670
64987
20TR
34134
30TR
25651
ĐB
907910

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 17/01/16

001 08 01 551 52
110 668 60 63
220 20 770 70 78 70
334 887
4999

Tiền Giang - 17/01/16

0123456789
70
3160
1920
7720
6970
9670
7910
3701
3801
5651
5752
063
4134
4987
7678
4668
2308
6399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K3
100N
90
200N
496
400N
2922
6321
8839
1TR
5764
3TR
56673
44573
62486
69952
04293
88022
03407
10TR
43906
57757
20TR
21464
30TR
64697
ĐB
749855

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 17/01/16

006 07 555 57 52
1664 64
222 22 21 773 73
339 886
4997 93 96 90

Kiên Giang - 17/01/16

0123456789
90
6321
2922
9952
8022
6673
4573
4293
5764
1464
9855
496
2486
3906
3407
7757
4697
8839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K3
100N
26
200N
891
400N
2735
7613
6432
1TR
6323
3TR
17207
45503
31399
64607
49454
86687
66567
10TR
61082
41549
20TR
07220
30TR
57612
ĐB
210096

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 17/01/16

007 03 07 554
112 13 667
220 23 26 7
335 32 882 87
449 996 99 91

Đà Lạt - 17/01/16

0123456789
7220
891
6432
1082
7612
7613
6323
5503
9454
2735
26
0096
7207
4607
6687
6567
1399
1549
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1C7
100N
48
200N
014
400N
3704
3896
0479
1TR
0717
3TR
08617
25080
41111
71558
39814
18465
89558
10TR
04962
93389
20TR
30051
30TR
16139
ĐB
836796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/01/16

004 551 58 58
117 11 14 17 14 662 65
2779
339 889 80
448 996 96

TP. HCM - 16/01/16

0123456789
5080
1111
0051
4962
014
3704
9814
8465
3896
6796
0717
8617
48
1558
9558
0479
3389
6139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K3
100N
63
200N
639
400N
7785
0536
4055
1TR
3319
3TR
68613
06487
15177
51977
34007
23558
67772
10TR
71087
34002
20TR
71065
30TR
00063
ĐB
705522

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 16/01/16

002 07 558 55
113 19 663 65 63
222 777 77 72
336 39 887 87 85
49

Long An - 16/01/16

0123456789
7772
4002
5522
63
8613
0063
7785
4055
1065
0536
6487
5177
1977
4007
1087
3558
639
3319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T1
100N
74
200N
918
400N
2471
1239
1791
1TR
5515
3TR
48485
11408
05899
74507
50573
95993
78962
10TR
42381
14872
20TR
54269
30TR
70828
ĐB
652579

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 16/01/16

008 07 5
115 18 669 62
228 779 72 73 71 74
339 881 85
4999 93 91

Hậu Giang - 16/01/16

0123456789
2471
1791
2381
8962
4872
0573
5993
74
5515
8485
4507
918
1408
0828
1239
5899
4269
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K3
100N
41
200N
397
400N
3069
8520
5126
1TR
3814
3TR
77661
12736
63512
96522
20695
18499
00908
10TR
35912
62819
20TR
45628
30TR
83079
ĐB
845950

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 16/01/16

008 550
112 19 12 14 661 69
228 22 20 26 779
336 8
441 995 99 97

Bình Phước - 16/01/16

0123456789
8520
5950
41
7661
3512
6522
5912
3814
0695
5126
2736
397
0908
5628
3069
8499
2819
3079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1