• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 01:15:43 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K3
100N
82
200N
206
400N
5069
9720
7108
1TR
2404
3TR
50175
58389
54091
09956
72867
88673
01287
10TR
55017
50584
20TR
76103
30TR
18624
ĐB
327677

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 16/12/15

003 04 08 06 556
117 667 69
224 20 777 75 73
3884 89 87 82
4991

Đồng Nai - 16/12/15

0123456789
9720
4091
82
8673
6103
2404
0584
8624
0175
206
9956
2867
1287
5017
7677
7108
5069
8389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T12
100N
11
200N
175
400N
1667
3095
1085
1TR
6341
3TR
07090
55288
48505
52267
63540
81322
34543
10TR
96472
35714
20TR
40950
30TR
99591
ĐB
441322

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 16/12/15

005 550
114 11 667 67
222 22 772 75
3888 85
440 43 41 991 90 95

Cần Thơ - 16/12/15

0123456789
7090
3540
0950
11
6341
9591
1322
6472
1322
4543
5714
175
3095
1085
8505
1667
2267
5288
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T12
100N
74
200N
604
400N
6716
6164
0008
1TR
5301
3TR
94013
53233
11185
82687
23535
71285
12370
10TR
88097
69506
20TR
20851
30TR
29928
ĐB
236853

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/12/15

006 01 08 04 553 51
113 16 664
228 770 74
333 35 885 87 85
4997

Sóc Trăng - 16/12/15

0123456789
2370
5301
0851
4013
3233
6853
74
604
6164
1185
3535
1285
6716
9506
2687
8097
0008
9928
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K50T12
100N
05
200N
450
400N
6858
4659
3424
1TR
4623
3TR
72385
21798
36881
71038
60596
03636
00485
10TR
04908
66790
20TR
54152
30TR
73105
ĐB
520315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 15/12/15

005 08 05 552 58 59 50
115 6
223 24 7
338 36 885 81 85
4990 98 96

Bến Tre - 15/12/15

0123456789
450
6790
6881
4152
4623
3424
05
2385
0485
3105
0315
0596
3636
6858
1798
1038
4908
4659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12C
100N
25
200N
051
400N
4360
8041
8285
1TR
3900
3TR
73597
99351
34732
75600
48375
05810
97494
10TR
33560
18221
20TR
02437
30TR
64178
ĐB
494736

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 15/12/15

000 00 551 51
110 660 60
221 25 778 75
336 37 32 885
441 997 94

Vũng Tàu - 15/12/15

0123456789
4360
3900
5600
5810
3560
051
8041
9351
8221
4732
7494
25
8285
8375
4736
3597
2437
4178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K3
100N
77
200N
311
400N
0959
6917
6186
1TR
0597
3TR
88552
78473
03078
46536
00189
37889
75764
10TR
23619
39689
20TR
97595
30TR
65610
ĐB
762628

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 15/12/15

0552 59
110 19 17 11 664
228 773 78 77
336 889 89 89 86
4995 97

Bạc Liêu - 15/12/15

0123456789
5610
311
8552
8473
5764
7595
6186
6536
77
6917
0597
3078
2628
0959
0189
7889
3619
9689
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1