• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 06:02:55 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-C10
100N
94
200N
943
400N
8204
8188
8676
1TR
3750
3TR
22488
12752
98575
68777
11689
21952
10328
10TR
99275
69609
20TR
46223
30TR
52668
ĐB
798777

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 16/10/16

009 04 552 52 50
1668
223 28 777 75 75 77 76
3888 89 88
443 994

Tiền Giang - 16/10/16

0123456789
3750
2752
1952
943
6223
94
8204
8575
9275
8676
8777
8777
8188
2488
0328
2668
1689
9609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 10K3
100N
53
200N
997
400N
3953
0480
1213
1TR
3943
3TR
25167
83637
83680
53438
64914
14219
61694
10TR
63812
20049
20TR
02141
30TR
52032
ĐB
588621

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 16/10/16

0553 53
112 14 19 13 667
221 7
332 37 38 880 80
441 49 43 994 97

Kiên Giang - 16/10/16

0123456789
0480
3680
2141
8621
3812
2032
53
3953
1213
3943
4914
1694
997
5167
3637
3438
4219
0049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL10K3
100N
40
200N
236
400N
2739
4895
9190
1TR
7055
3TR
56668
15962
87400
47960
96387
61425
15292
10TR
27549
73762
20TR
20689
30TR
99979
ĐB
407858

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 16/10/16

000 558 55
1662 68 62 60
225 779
339 36 889 87
449 40 992 95 90

Đà Lạt - 16/10/16

0123456789
40
9190
7400
7960
5962
5292
3762
4895
7055
1425
236
6387
6668
7858
2739
7549
0689
9979
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 10C7
100N
15
200N
692
400N
0684
8045
3638
1TR
8357
3TR
96521
46696
93045
25956
11169
68679
76003
10TR
80367
45112
20TR
80826
30TR
47631
ĐB
296198

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 15/10/16

003 556 57
112 15 667 69
226 21 779
331 38 884
445 45 998 96 92

TP. HCM - 15/10/16

0123456789
6521
7631
692
5112
6003
0684
15
8045
3045
6696
5956
0826
8357
0367
3638
6198
1169
8679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 10K3
100N
19
200N
948
400N
3723
1297
5295
1TR
8831
3TR
48787
44947
73485
32480
84199
49254
97851
10TR
52174
31324
20TR
98629
30TR
83910
ĐB
443258

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 15/10/16

0558 54 51
110 19 6
229 24 23 774
331 887 85 80
447 48 999 97 95

Long An - 15/10/16

0123456789
2480
3910
8831
7851
3723
9254
2174
1324
5295
3485
1297
8787
4947
948
3258
19
4199
8629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T10
100N
85
200N
437
400N
6843
7351
8012
1TR
6940
3TR
29580
46666
21060
63599
87715
15710
80413
10TR
65845
02946
20TR
14442
30TR
18428
ĐB
511665

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 15/10/16

0551
115 10 13 12 665 66 60
228 7
337 880 85
442 45 46 40 43 999

Hậu Giang - 15/10/16

0123456789
6940
9580
1060
5710
7351
8012
4442
6843
0413
85
7715
5845
1665
6666
2946
437
8428
3599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M10K3
100N
23
200N
155
400N
6194
8229
9846
1TR
3278
3TR
42517
95332
90378
49885
99744
38282
86623
10TR
62462
68781
20TR
75477
30TR
28296
ĐB
846568

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 15/10/16

0555
117 668 62
223 29 23 777 78 78
332 881 85 82
444 46 996 94

Bình Phước - 15/10/16

0123456789
8781
5332
8282
2462
23
6623
6194
9744
155
9885
9846
8296
2517
5477
3278
0378
6568
8229
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1