• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:57:20 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K3
100N
64
200N
045
400N
6711
1779
7081
1TR
2821
3TR
83824
36826
39462
21369
76020
32359
42614
10TR
22418
53893
20TR
32098
30TR
64020
ĐB
035278

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 16/06/16

0559
118 14 11 662 69 64
220 24 26 20 21 778 79
3881
445 998 93

Tây Ninh - 16/06/16

0123456789
6020
4020
6711
7081
2821
9462
3893
64
3824
2614
045
6826
2418
2098
5278
1779
1369
2359
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K3
100N
21
200N
234
400N
3962
8265
3222
1TR
2242
3TR
16195
01983
46929
43527
26634
02116
53760
10TR
25285
00074
20TR
48096
30TR
63753
ĐB
701422

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 16/06/16

0553
116 660 62 65
222 29 27 22 21 774
334 34 885 83
442 996 95

An Giang - 16/06/16

0123456789
3760
21
3962
3222
2242
1422
1983
3753
234
6634
0074
8265
6195
5285
2116
8096
3527
6929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K3
100N
60
200N
705
400N
2129
2617
7918
1TR
8143
3TR
97435
69657
73421
52494
21316
84978
98907
10TR
30547
81645
20TR
46692
30TR
42928
ĐB
658658

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 16/06/16

007 05 558 57
116 17 18 660
228 21 29 778
335 8
447 45 43 992 94

Bình Thuận - 16/06/16

0123456789
60
3421
6692
8143
2494
705
7435
1645
1316
2617
9657
8907
0547
7918
4978
2928
8658
2129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 6K3
100N
38
200N
534
400N
7349
3659
0717
1TR
5682
3TR
58743
89616
98469
94745
65765
12728
46717
10TR
34184
97216
20TR
33665
30TR
83556
ĐB
964353

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 15/06/16

0553 56 59
116 16 17 17 665 69 65
228 7
334 38 884 82
443 45 49 9

Đồng Nai - 15/06/16

0123456789
5682
8743
4353
534
4184
4745
5765
3665
9616
7216
3556
0717
6717
38
2728
7349
3659
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T6
100N
13
200N
837
400N
9897
0399
0624
1TR
2426
3TR
03244
17613
07893
96352
01096
00813
27147
10TR
01229
04735
20TR
96950
30TR
45518
ĐB
212305

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 15/06/16

005 550 52
118 13 13 13 6
229 26 24 7
335 37 8
444 47 993 96 97 99

Cần Thơ - 15/06/16

0123456789
6950
6352
13
7613
7893
0813
0624
3244
4735
2305
2426
1096
837
9897
7147
5518
0399
1229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T06
100N
03
200N
716
400N
3774
4415
4291
1TR
2178
3TR
67340
20547
67896
66401
16743
91880
98058
10TR
78022
84290
20TR
85148
30TR
11997
ĐB
851487

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 15/06/16

001 03 558
115 16 6
222 778 74
3887 80
448 40 47 43 997 90 96 91

Sóc Trăng - 15/06/16

0123456789
7340
1880
4290
4291
6401
8022
03
6743
3774
4415
716
7896
0547
1997
1487
2178
8058
5148
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1