• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:37:54 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5C2
100N
01
200N
884
400N
0435
7097
7647
1TR
4233
3TR
17454
94409
04317
08396
97330
58022
53630
10TR
82156
73002
20TR
56828
30TR
89169
ĐB
340673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/05/16

002 09 01 556 54
117 669
228 22 773
330 30 33 35 884
447 996 97

TP. HCM - 16/05/16

0123456789
7330
3630
01
8022
3002
4233
0673
884
7454
0435
8396
2156
7097
7647
4317
6828
4409
9169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B20
100N
37
200N
705
400N
9921
3884
3979
1TR
5003
3TR
14156
59226
12744
26124
30324
19751
77202
10TR
10324
58581
20TR
05764
30TR
95428
ĐB
571671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 16/05/16

002 03 05 556 51
1664
228 24 26 24 24 21 771 79
337 881 84
444 9

Đồng Tháp - 16/05/16

0123456789
9921
9751
8581
1671
7202
5003
3884
2744
6124
0324
0324
5764
705
4156
9226
37
5428
3979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T05K3
100N
81
200N
489
400N
0029
9124
7424
1TR
2746
3TR
55537
14083
50569
77273
63352
44023
36641
10TR
34984
06242
20TR
10849
30TR
04818
ĐB
692349

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 16/05/16

0552
118 669
223 29 24 24 773
337 884 83 89 81
449 49 42 41 46 9

Cà Mau - 16/05/16

0123456789
81
6641
3352
6242
4083
7273
4023
9124
7424
4984
2746
5537
4818
489
0029
0569
0849
2349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC5
100N
77
200N
277
400N
3811
5910
3741
1TR
2426
3TR
02291
16354
93061
85945
37742
08076
50820
10TR
17998
35008
20TR
53187
30TR
57539
ĐB
781248

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 15/05/16

008 554
111 10 661
220 26 776 77 77
339 887
448 45 42 41 998 91

Tiền Giang - 15/05/16

0123456789
5910
0820
3811
3741
2291
3061
7742
6354
5945
2426
8076
77
277
3187
7998
5008
1248
7539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K3
100N
10
200N
505
400N
3210
2628
0208
1TR
7442
3TR
65273
19592
48779
82774
72830
12068
80173
10TR
58308
17346
20TR
17661
30TR
08972
ĐB
392400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 15/05/16

000 08 08 05 5
110 10 661 68
228 772 73 79 74 73
330 8
446 42 992

Kiên Giang - 15/05/16

0123456789
10
3210
2830
2400
7661
7442
9592
8972
5273
0173
2774
505
7346
2628
0208
2068
8308
8779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K3
100N
55
200N
042
400N
4579
1109
8035
1TR
9037
3TR
10315
38930
65684
32791
27160
48895
54143
10TR
80916
35023
20TR
53757
30TR
65946
ĐB
505003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 15/05/16

003 09 557 55
116 15 660
223 779
330 37 35 884
446 43 42 991 95

Đà Lạt - 15/05/16

0123456789
8930
7160
2791
042
4143
5023
5003
5684
55
8035
0315
8895
0916
5946
9037
3757
4579
1109
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1