• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:36:12 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 4C7
100N
51
200N
257
400N
5949
3166
6933
1TR
1618
3TR
13408
17002
16012
96339
73926
56034
71254
10TR
70367
22133
20TR
36597
30TR
98053
ĐB
038663

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/04/16

008 02 553 54 57 51
112 18 663 67 66
226 7
333 39 34 33 8
449 997

TP. HCM - 16/04/16

0123456789
51
7002
6012
6933
2133
8053
8663
6034
1254
3166
3926
257
0367
6597
1618
3408
5949
6339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K3
100N
18
200N
799
400N
5187
0137
8436
1TR
8063
3TR
54119
70276
71904
23104
54389
38989
52224
10TR
28561
77596
20TR
40002
30TR
78080
ĐB
722632

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 16/04/16

002 04 04 5
119 18 661 63
224 776
332 37 36 880 89 89 87
4996 99

Long An - 16/04/16

0123456789
8080
8561
0002
2632
8063
1904
3104
2224
8436
0276
7596
5187
0137
18
799
4119
4389
8989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T4
100N
18
200N
415
400N
0007
4997
0211
1TR
4302
3TR
88131
32433
29675
18553
91130
30844
03743
10TR
94163
26822
20TR
38569
30TR
78834
ĐB
266978

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 16/04/16

002 07 553
111 15 18 669 63
222 778 75
334 31 33 30 8
444 43 997

Hậu Giang - 16/04/16

0123456789
1130
0211
8131
4302
6822
2433
8553
3743
4163
0844
8834
415
9675
0007
4997
18
6978
8569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K3
100N
40
200N
265
400N
9517
9955
9069
1TR
7547
3TR
75176
26528
45904
62374
56491
06080
61065
10TR
43154
99303
20TR
52012
30TR
87384
ĐB
592082

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 16/04/16

003 04 554 55
112 17 665 69 65
228 776 74
3882 84 80
447 40 991

Bình Phước - 16/04/16

0123456789
40
6080
6491
2012
2082
9303
5904
2374
3154
7384
265
9955
1065
5176
9517
7547
6528
9069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL16
100N
55
200N
654
400N
9516
8636
9950
1TR
7414
3TR
15161
10107
52839
35474
76163
53805
29384
10TR
58948
90062
20TR
51777
30TR
43073
ĐB
254732

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 15/04/16

007 05 550 54 55
114 16 662 61 63
2773 77 74
332 39 36 884
448 9

Vĩnh Long - 15/04/16

0123456789
9950
5161
0062
4732
6163
3073
654
7414
5474
9384
55
3805
9516
8636
0107
1777
8948
2839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS16
100N
17
200N
306
400N
6800
0952
5701
1TR
7897
3TR
39637
18822
98426
50936
85722
11524
26537
10TR
37437
68244
20TR
39441
30TR
50261
ĐB
629646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/04/16

000 01 06 552
117 661
222 26 22 24 7
337 37 36 37 8
446 41 44 997

Bình Dương - 15/04/16

0123456789
6800
5701
9441
0261
0952
8822
5722
1524
8244
306
8426
0936
9646
17
7897
9637
6537
7437
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV16
100N
98
200N
033
400N
5639
4290
7284
1TR
1349
3TR
42047
90827
80508
63072
24600
69468
44839
10TR
61221
60858
20TR
19188
30TR
97433
ĐB
927497

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 15/04/16

008 00 558
1668
221 27 772
333 39 39 33 888 84
447 49 997 90 98

Trà Vinh - 15/04/16

0123456789
4290
4600
1221
3072
033
7433
7284
2047
0827
7497
98
0508
9468
0858
9188
5639
1349
4839
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1