• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 15:14:14 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 3K3
100N
05
200N
479
400N
9434
4553
3684
1TR
4319
3TR
91801
43474
89450
61256
50348
71527
56654
10TR
39747
08181
20TR
64612
30TR
32958
ĐB
583729

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 16/03/16

001 05 558 50 56 54 53
112 19 6
229 27 774 79
334 881 84
447 48 9

Đồng Nai - 16/03/16

0123456789
9450
1801
8181
4612
4553
9434
3684
3474
6654
05
1256
1527
9747
0348
2958
479
4319
3729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T3
100N
74
200N
763
400N
0740
5158
6018
1TR
3493
3TR
56180
36751
28319
30446
35324
22058
75987
10TR
48371
36470
20TR
83313
30TR
10064
ĐB
201968

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 16/03/16

0551 58 58
113 19 18 668 64 63
224 771 70 74
3880 87
446 40 993

Cần Thơ - 16/03/16

0123456789
0740
6180
6470
6751
8371
763
3493
3313
74
5324
0064
0446
5987
5158
6018
2058
1968
8319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T03
100N
58
200N
634
400N
2861
8722
2128
1TR
7251
3TR
14716
18756
38366
71227
29487
99248
89790
10TR
56253
20594
20TR
88214
30TR
19040
ĐB
739144

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 16/03/16

0553 56 51 58
114 16 666 61
227 22 28 7
334 887
444 40 48 994 90

Sóc Trăng - 16/03/16

0123456789
9790
9040
2861
7251
8722
6253
634
0594
8214
9144
4716
8756
8366
1227
9487
58
2128
9248
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K11T3
100N
40
200N
336
400N
0305
6828
6520
1TR
6067
3TR
51046
10660
18650
56467
74519
30452
70880
10TR
18990
72669
20TR
90506
30TR
34427
ĐB
522950

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 15/03/16

006 05 550 50 52
119 669 60 67 67
227 28 20 7
336 880
446 40 990

Bến Tre - 15/03/16

0123456789
40
6520
0660
8650
0880
8990
2950
0452
0305
336
1046
0506
6067
6467
4427
6828
4519
2669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 3C
100N
51
200N
799
400N
0574
8984
4340
1TR
3551
3TR
84533
35635
48032
16965
58632
43508
62124
10TR
16640
36262
20TR
12118
30TR
73710
ĐB
399404

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 15/03/16

004 08 551 51
110 18 662 65
224 774
333 35 32 32 884
440 40 999

Vũng Tàu - 15/03/16

0123456789
4340
6640
3710
51
3551
8032
8632
6262
4533
0574
8984
2124
9404
5635
6965
3508
2118
799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T03K3
100N
85
200N
907
400N
2409
2789
4985
1TR
3536
3TR
22956
84427
33609
79956
09066
50860
18970
10TR
81464
34582
20TR
50140
30TR
88537
ĐB
483744

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 15/03/16

009 09 07 556 56
1664 66 60
227 770
337 36 882 89 85 85
444 40 9

Bạc Liêu - 15/03/16

0123456789
0860
8970
0140
4582
1464
3744
85
4985
3536
2956
9956
9066
907
4427
8537
2409
2789
3609
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1