• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:36:05 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K07T02
100N
44
200N
287
400N
6993
3004
1948
1TR
6394
3TR
06229
62421
30794
40971
44679
86927
36534
10TR
74020
51710
20TR
85524
30TR
47627
ĐB
630442

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 16/02/16

004 5
110 6
227 24 20 29 21 27 771 79
334 887
442 48 44 994 94 93

Bến Tre - 16/02/16

0123456789
4020
1710
2421
0971
0442
6993
44
3004
6394
0794
6534
5524
287
6927
7627
1948
6229
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2C
100N
67
200N
665
400N
6970
2596
1926
1TR
2502
3TR
41027
94042
18380
67792
94577
38907
33695
10TR
74354
22082
20TR
05037
30TR
61027
ĐB
442472

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 16/02/16

007 02 554
1665 67
227 27 26 772 77 70
337 882 80
442 992 95 96

Vũng Tàu - 16/02/16

0123456789
6970
8380
2502
4042
7792
2082
2472
4354
665
3695
2596
1926
67
1027
4577
8907
5037
1027
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T02K3
100N
70
200N
308
400N
4656
9584
2674
1TR
7889
3TR
03118
78368
12212
94015
83578
54584
94828
10TR
68734
54421
20TR
70084
30TR
01173
ĐB
161811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 16/02/16

008 556
111 18 12 15 668
221 28 773 78 74 70
334 884 84 89 84
49

Bạc Liêu - 16/02/16

0123456789
70
4421
1811
2212
1173
9584
2674
4584
8734
0084
4015
4656
308
3118
8368
3578
4828
7889
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 2C2
100N
30
200N
239
400N
5565
5975
1824
1TR
8373
3TR
28007
28370
43598
53796
25679
74446
16978
10TR
83249
24440
20TR
29329
30TR
12313
ĐB
891756

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 15/02/16

007 556
113 665
229 24 770 79 78 73 75
339 30 8
449 40 46 998 96

TP. HCM - 15/02/16

0123456789
30
8370
4440
8373
2313
1824
5565
5975
3796
4446
1756
8007
3598
6978
239
5679
3249
9329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B07
100N
01
200N
746
400N
7406
4327
8242
1TR
8342
3TR
62832
65907
77897
16669
21132
84181
21689
10TR
88781
37510
20TR
46926
30TR
69680
ĐB
840436

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 15/02/16

007 06 01 5
110 669
226 27 7
336 32 32 880 81 81 89
442 42 46 997

Đồng Tháp - 15/02/16

0123456789
7510
9680
01
4181
8781
8242
8342
2832
1132
746
7406
6926
0436
4327
5907
7897
6669
1689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T02K3
100N
06
200N
428
400N
8738
3850
1409
1TR
6512
3TR
65363
14234
19486
19376
66819
84759
85234
10TR
57778
99249
20TR
92437
30TR
28661
ĐB
895980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 15/02/16

009 06 559 50
119 12 661 63
228 778 76
337 34 34 38 880 86
449 9

Cà Mau - 15/02/16

0123456789
3850
5980
8661
6512
5363
4234
5234
06
9486
9376
2437
428
8738
7778
1409
6819
4759
9249
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1