• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:38:30 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1C7
100N
48
200N
014
400N
3704
3896
0479
1TR
0717
3TR
08617
25080
41111
71558
39814
18465
89558
10TR
04962
93389
20TR
30051
30TR
16139
ĐB
836796

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/01/16

004 551 58 58
117 11 14 17 14 662 65
2779
339 889 80
448 996 96

TP. HCM - 16/01/16

0123456789
5080
1111
0051
4962
014
3704
9814
8465
3896
6796
0717
8617
48
1558
9558
0479
3389
6139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K3
100N
63
200N
639
400N
7785
0536
4055
1TR
3319
3TR
68613
06487
15177
51977
34007
23558
67772
10TR
71087
34002
20TR
71065
30TR
00063
ĐB
705522

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 16/01/16

002 07 558 55
113 19 663 65 63
222 777 77 72
336 39 887 87 85
49

Long An - 16/01/16

0123456789
7772
4002
5522
63
8613
0063
7785
4055
1065
0536
6487
5177
1977
4007
1087
3558
639
3319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T1
100N
74
200N
918
400N
2471
1239
1791
1TR
5515
3TR
48485
11408
05899
74507
50573
95993
78962
10TR
42381
14872
20TR
54269
30TR
70828
ĐB
652579

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 16/01/16

008 07 5
115 18 669 62
228 779 72 73 71 74
339 881 85
4999 93 91

Hậu Giang - 16/01/16

0123456789
2471
1791
2381
8962
4872
0573
5993
74
5515
8485
4507
918
1408
0828
1239
5899
4269
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K3
100N
41
200N
397
400N
3069
8520
5126
1TR
3814
3TR
77661
12736
63512
96522
20695
18499
00908
10TR
35912
62819
20TR
45628
30TR
83079
ĐB
845950

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 16/01/16

008 550
112 19 12 14 661 69
228 22 20 26 779
336 8
441 995 99 97

Bình Phước - 16/01/16

0123456789
8520
5950
41
7661
3512
6522
5912
3814
0695
5126
2736
397
0908
5628
3069
8499
2819
3079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL03
100N
49
200N
297
400N
7157
7206
9831
1TR
4640
3TR
60781
95446
68204
27599
60691
33149
01365
10TR
17275
25475
20TR
88585
30TR
02276
ĐB
319321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 15/01/16

004 06 557
1665
221 776 75 75
331 885 81
446 49 40 49 999 91 97

Vĩnh Long - 15/01/16

0123456789
4640
9831
0781
0691
9321
8204
1365
7275
5475
8585
7206
5446
2276
297
7157
49
7599
3149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01KS03
100N
99
200N
521
400N
7193
0971
4647
1TR
9686
3TR
49720
67397
82838
17901
92078
19429
82345
10TR
17649
51990
20TR
55382
30TR
16947
ĐB
564292

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/01/16

001 5
16
220 29 21 778 71
338 882 86
447 49 45 47 992 90 97 93 99

Bình Dương - 15/01/16

0123456789
9720
1990
521
0971
7901
5382
4292
7193
2345
9686
4647
7397
6947
2838
2078
99
9429
7649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV03
100N
55
200N
708
400N
4316
0904
4270
1TR
1913
3TR
69413
29065
09986
29369
99795
15071
34384
10TR
87089
13793
20TR
40722
30TR
37936
ĐB
303283

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 15/01/16

004 08 555
113 13 16 665 69
222 771 70
336 883 89 86 84
4993 95

Trà Vinh - 15/01/16

0123456789
4270
5071
0722
1913
9413
3793
3283
0904
4384
55
9065
9795
4316
9986
7936
708
9369
7089
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1