• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:09:38 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 9K3
100N
63
200N
101
400N
6118
3102
5764
1TR
8206
3TR
43259
99618
88305
53684
46397
41158
63761
10TR
13106
07258
20TR
25038
30TR
04877
ĐB
464131

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 15/09/16

006 05 06 02 01 558 59 58
118 18 661 64 63
2777
331 38 884
4997

Tây Ninh - 15/09/16

0123456789
101
3761
4131
3102
63
5764
3684
8305
8206
3106
6397
4877
6118
9618
1158
7258
5038
3259
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K3
100N
14
200N
974
400N
9875
8546
5271
1TR
9707
3TR
81331
61406
34956
64056
21976
28548
98139
10TR
32994
95298
20TR
18635
30TR
70811
ĐB
433574

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 15/09/16

006 07 556 56
111 14 6
2774 76 75 71 74
335 31 39 8
448 46 994 98

An Giang - 15/09/16

0123456789
5271
1331
0811
14
974
2994
3574
9875
8635
8546
1406
4956
4056
1976
9707
8548
5298
8139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K3
100N
29
200N
697
400N
1830
8791
1308
1TR
4551
3TR
91353
00512
20397
81266
60995
15942
09150
10TR
36740
82169
20TR
35818
30TR
92733
ĐB
761281

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 15/09/16

008 553 50 51
118 12 669 66
229 7
333 30 881
440 42 997 95 91 97

Bình Thuận - 15/09/16

0123456789
1830
9150
6740
8791
4551
1281
0512
5942
1353
2733
0995
1266
697
0397
1308
5818
29
2169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K2
100N
88
200N
842
400N
3543
6043
2147
1TR
3955
3TR
24039
49267
56370
69466
32302
29761
67765
10TR
13851
65710
20TR
65592
30TR
21413
ĐB
237025

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 14/09/16

002 551 55
113 10 667 66 61 65
225 770
339 888
443 43 47 42 992

Đồng Nai - 14/09/16

0123456789
6370
5710
9761
3851
842
2302
5592
3543
6043
1413
3955
7765
7025
9466
2147
9267
88
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T9
100N
19
200N
087
400N
4251
1248
0497
1TR
8576
3TR
82659
53937
90172
63968
67220
69305
26579
10TR
24045
53696
20TR
68867
30TR
02981
ĐB
796128

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 14/09/16

005 559 51
119 667 68
228 20 772 79 76
337 881 87
445 48 996 97

Cần Thơ - 14/09/16

0123456789
7220
4251
2981
0172
9305
4045
8576
3696
087
0497
3937
8867
1248
3968
6128
19
2659
6579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T09
100N
41
200N
784
400N
1121
7693
1743
1TR
8185
3TR
11883
87846
34980
98764
16104
23730
30814
10TR
14400
59913
20TR
81898
30TR
64759
ĐB
809804

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 14/09/16

004 00 04 559
113 14 664
221 7
330 883 80 85 84
446 43 41 998 93

Sóc Trăng - 14/09/16

0123456789
4980
3730
4400
41
1121
7693
1743
1883
9913
784
8764
6104
0814
9804
8185
7846
1898
4759
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1