• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:25:24 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8C2
100N
15
200N
020
400N
4827
0570
3537
1TR
5747
3TR
05953
82618
99586
14433
76104
59388
71372
10TR
46950
71726
20TR
79727
30TR
26294
ĐB
378557

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 15/08/16

004 557 50 53
118 15 6
227 26 27 20 772 70
333 37 886 88
447 994

TP. HCM - 15/08/16

0123456789
020
0570
6950
1372
5953
4433
6104
6294
15
9586
1726
4827
3537
5747
9727
8557
2618
9388
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B33
100N
63
200N
052
400N
8253
7928
1262
1TR
9394
3TR
46125
79431
34422
67130
52559
91468
76561
10TR
61096
42708
20TR
69417
30TR
64292
ĐB
565912

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 15/08/16

008 559 53 52
112 17 668 61 62 63
225 22 28 7
331 30 8
4992 96 94

Đồng Tháp - 15/08/16

0123456789
7130
9431
6561
052
1262
4422
4292
5912
63
8253
9394
6125
1096
9417
7928
1468
2708
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T08K3
100N
94
200N
972
400N
1948
4688
2408
1TR
1671
3TR
88741
29052
04968
97982
60117
02050
33492
10TR
61287
71779
20TR
67645
30TR
04847
ĐB
855707

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 15/08/16

007 08 552 50
117 668
2779 71 72
3887 82 88
447 45 41 48 992 94

Cà Mau - 15/08/16

0123456789
2050
1671
8741
972
9052
7982
3492
94
7645
0117
1287
4847
5707
1948
4688
2408
4968
1779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B8
100N
34
200N
955
400N
0461
5493
1147
1TR
0167
3TR
21085
97476
47143
14092
65074
98157
68676
10TR
98469
98144
20TR
00255
30TR
70644
ĐB
828736

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 14/08/16

0555 57 55
1669 67 61
2776 74 76
336 34 885
444 44 43 47 992 93

Tiền Giang - 14/08/16

0123456789
0461
4092
5493
7143
34
5074
8144
0644
955
1085
0255
7476
8676
8736
1147
0167
8157
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K2
100N
25
200N
877
400N
5540
1646
8283
1TR
0282
3TR
51120
43773
08158
02138
42495
68561
02620
10TR
81800
36095
20TR
84405
30TR
78270
ĐB
484378

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 14/08/16

005 00 558
1661
220 20 25 778 70 73 77
338 882 83
440 46 995 95

Kiên Giang - 14/08/16

0123456789
5540
1120
2620
1800
8270
8561
0282
8283
3773
25
2495
6095
4405
1646
877
8158
2138
4378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL8K2
100N
32
200N
279
400N
3651
8010
7385
1TR
0143
3TR
50791
42695
40975
82163
83464
61781
67074
10TR
32025
44183
20TR
09957
30TR
78868
ĐB
295749

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 14/08/16

0557 51
110 668 63 64
225 775 74 79
332 883 81 85
449 43 991 95

Đà Lạt - 14/08/16

0123456789
8010
3651
0791
1781
32
0143
2163
4183
3464
7074
7385
2695
0975
2025
9957
8868
279
5749
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1