• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:08:23 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL29
100N
13
200N
978
400N
6463
5966
5134
1TR
2905
3TR
10625
52763
55033
67753
01685
65707
56860
10TR
50037
56924
20TR
36333
30TR
63200
ĐB
652197

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 15/07/16

000 07 05 553
113 663 60 63 66
224 25 778
333 37 33 34 885
4997

Vĩnh Long - 15/07/16

0123456789
6860
3200
13
6463
2763
5033
7753
6333
5134
6924
2905
0625
1685
5966
5707
0037
2197
978
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS29
100N
19
200N
670
400N
6752
3070
2071
1TR
4896
3TR
87482
86128
77247
67966
53251
71100
53802
10TR
95500
85321
20TR
89497
30TR
82849
ĐB
882144

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/07/16

000 00 02 551 52
119 666
221 28 770 71 70
3882
444 49 47 997 96

Bình Dương - 15/07/16

0123456789
670
3070
1100
5500
2071
3251
5321
6752
7482
3802
2144
4896
7966
7247
9497
6128
19
2849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV29
100N
70
200N
316
400N
6836
8831
9286
1TR
0756
3TR
84030
50781
29297
27272
30075
98903
20765
10TR
15362
23083
20TR
02839
30TR
38758
ĐB
865570

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 15/07/16

003 558 56
116 662 65
2770 72 75 70
339 30 36 31 883 81 86
4997

Trà Vinh - 15/07/16

0123456789
70
4030
5570
8831
0781
7272
5362
8903
3083
0075
0765
316
6836
9286
0756
9297
8758
2839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K2
100N
65
200N
286
400N
7579
5385
6959
1TR
7901
3TR
43265
18655
96542
29303
55160
38473
36921
10TR
08252
42291
20TR
30145
30TR
87272
ĐB
261673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 14/07/16

003 01 552 55 59
1665 60 65
221 773 72 73 79
3885 86
445 42 991

Tây Ninh - 14/07/16

0123456789
5160
7901
6921
2291
6542
8252
7272
9303
8473
1673
65
5385
3265
8655
0145
286
7579
6959
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG7K2
100N
18
200N
914
400N
5039
8712
8969
1TR
1340
3TR
18243
11682
98200
92443
44225
84684
68344
10TR
39420
78851
20TR
57537
30TR
95497
ĐB
484557

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 14/07/16

000 557 51
112 14 18 669
220 25 7
337 39 882 84
443 43 44 40 997

An Giang - 14/07/16

0123456789
1340
8200
9420
8851
8712
1682
8243
2443
914
4684
8344
4225
7537
5497
4557
18
5039
8969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 7K2
100N
74
200N
234
400N
3612
4290
9957
1TR
7735
3TR
62044
49924
12537
07989
74267
49584
55586
10TR
21895
94214
20TR
63398
30TR
74269
ĐB
384315

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 14/07/16

0557
115 14 12 669 67
224 774
337 35 34 889 84 86
444 998 95 90

Bình Thuận - 14/07/16

0123456789
4290
3612
74
234
2044
9924
9584
4214
7735
1895
4315
5586
9957
2537
4267
3398
7989
4269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1