• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC5
100N
77
200N
277
400N
3811
5910
3741
1TR
2426
3TR
02291
16354
93061
85945
37742
08076
50820
10TR
17998
35008
20TR
53187
30TR
57539
ĐB
781248

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 15/05/16

008 554
111 10 661
220 26 776 77 77
339 887
448 45 42 41 998 91

Tiền Giang - 15/05/16

0123456789
5910
0820
3811
3741
2291
3061
7742
6354
5945
2426
8076
77
277
3187
7998
5008
1248
7539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K3
100N
10
200N
505
400N
3210
2628
0208
1TR
7442
3TR
65273
19592
48779
82774
72830
12068
80173
10TR
58308
17346
20TR
17661
30TR
08972
ĐB
392400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 15/05/16

000 08 08 05 5
110 10 661 68
228 772 73 79 74 73
330 8
446 42 992

Kiên Giang - 15/05/16

0123456789
10
3210
2830
2400
7661
7442
9592
8972
5273
0173
2774
505
7346
2628
0208
2068
8308
8779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K3
100N
55
200N
042
400N
4579
1109
8035
1TR
9037
3TR
10315
38930
65684
32791
27160
48895
54143
10TR
80916
35023
20TR
53757
30TR
65946
ĐB
505003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 15/05/16

003 09 557 55
116 15 660
223 779
330 37 35 884
446 43 42 991 95

Đà Lạt - 15/05/16

0123456789
8930
7160
2791
042
4143
5023
5003
5684
55
8035
0315
8895
0916
5946
9037
3757
4579
1109
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5B7
100N
43
200N
760
400N
5855
8506
0338
1TR
4635
3TR
52357
01805
99251
01257
78863
22322
80229
10TR
48499
87305
20TR
62707
30TR
44322
ĐB
264791

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 14/05/16

007 05 05 06 557 51 57 55
1663 60
222 22 29 7
335 38 8
443 991 99

TP. HCM - 14/05/16

0123456789
760
9251
4791
2322
4322
43
8863
5855
4635
1805
7305
8506
2357
1257
2707
0338
0229
8499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K2
100N
21
200N
870
400N
3646
4304
7803
1TR
0270
3TR
73348
26312
27557
77380
84766
37281
95971
10TR
64621
86258
20TR
67721
30TR
53946
ĐB
284225

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 14/05/16

004 03 558 57
112 666
225 21 21 21 771 70 70
3880 81
446 48 46 9

Long An - 14/05/16

0123456789
870
0270
7380
21
7281
5971
4621
7721
6312
7803
4304
4225
3646
4766
3946
7557
3348
6258
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T5
100N
45
200N
602
400N
9960
8324
1293
1TR
1517
3TR
69258
94038
20623
55902
30653
90128
37527
10TR
93633
75315
20TR
59324
30TR
54246
ĐB
410600

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 14/05/16

000 02 02 558 53
115 17 660
224 23 28 27 24 7
333 38 8
446 45 993

Hậu Giang - 14/05/16

0123456789
9960
0600
602
5902
1293
0623
0653
3633
8324
9324
45
5315
4246
1517
7527
9258
4038
0128
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K2
100N
11
200N
148
400N
1874
2001
3197
1TR
9381
3TR
72732
20486
99130
53774
74224
57825
45405
10TR
04020
00011
20TR
16360
30TR
42380
ĐB
937352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 14/05/16

005 01 552
111 11 660
220 24 25 774 74
332 30 880 86 81
448 997

Bình Phước - 14/05/16

0123456789
9130
4020
6360
2380
11
2001
9381
0011
2732
7352
1874
3774
4224
7825
5405
0486
3197
148
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1