• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:10:36 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL16
100N
55
200N
654
400N
9516
8636
9950
1TR
7414
3TR
15161
10107
52839
35474
76163
53805
29384
10TR
58948
90062
20TR
51777
30TR
43073
ĐB
254732

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 15/04/16

007 05 550 54 55
114 16 662 61 63
2773 77 74
332 39 36 884
448 9

Vĩnh Long - 15/04/16

0123456789
9950
5161
0062
4732
6163
3073
654
7414
5474
9384
55
3805
9516
8636
0107
1777
8948
2839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS16
100N
17
200N
306
400N
6800
0952
5701
1TR
7897
3TR
39637
18822
98426
50936
85722
11524
26537
10TR
37437
68244
20TR
39441
30TR
50261
ĐB
629646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/04/16

000 01 06 552
117 661
222 26 22 24 7
337 37 36 37 8
446 41 44 997

Bình Dương - 15/04/16

0123456789
6800
5701
9441
0261
0952
8822
5722
1524
8244
306
8426
0936
9646
17
7897
9637
6537
7437
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV16
100N
98
200N
033
400N
5639
4290
7284
1TR
1349
3TR
42047
90827
80508
63072
24600
69468
44839
10TR
61221
60858
20TR
19188
30TR
97433
ĐB
927497

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 15/04/16

008 00 558
1668
221 27 772
333 39 39 33 888 84
447 49 997 90 98

Trà Vinh - 15/04/16

0123456789
4290
4600
1221
3072
033
7433
7284
2047
0827
7497
98
0508
9468
0858
9188
5639
1349
4839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 4K2
100N
14
200N
699
400N
7640
2505
9524
1TR
7793
3TR
50948
29162
22052
86197
73221
53914
52191
10TR
61697
66778
20TR
97543
30TR
00485
ĐB
974023

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 14/04/16

005 552
114 14 662
223 21 24 778
3885
443 48 40 997 97 91 93 99

Tây Ninh - 14/04/16

0123456789
7640
3221
2191
9162
2052
7793
7543
4023
14
9524
3914
2505
0485
6197
1697
0948
6778
699
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG4K2
100N
30
200N
932
400N
6998
1828
8999
1TR
4918
3TR
38137
44168
05713
90706
64904
85726
48637
10TR
64686
66471
20TR
85625
30TR
93054
ĐB
731309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 14/04/16

009 06 04 554
113 18 668
225 26 28 771
337 37 32 30 886
4998 99

An Giang - 14/04/16

0123456789
30
6471
932
5713
4904
3054
5625
0706
5726
4686
8137
8637
6998
1828
4918
4168
8999
1309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K2
100N
60
200N
695
400N
2510
2417
4992
1TR
7566
3TR
49741
03215
60470
42105
97320
40072
61768
10TR
60823
94909
20TR
93350
30TR
45203
ĐB
367358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 14/04/16

003 09 05 558 50
115 10 17 668 66 60
223 20 770 72
38
441 992 95

Bình Thuận - 14/04/16

0123456789
60
2510
0470
7320
3350
9741
4992
0072
0823
5203
695
3215
2105
7566
2417
1768
7358
4909
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1