• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:26:41 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K11T3
100N
40
200N
336
400N
0305
6828
6520
1TR
6067
3TR
51046
10660
18650
56467
74519
30452
70880
10TR
18990
72669
20TR
90506
30TR
34427
ĐB
522950

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 15/03/16

006 05 550 50 52
119 669 60 67 67
227 28 20 7
336 880
446 40 990

Bến Tre - 15/03/16

0123456789
40
6520
0660
8650
0880
8990
2950
0452
0305
336
1046
0506
6067
6467
4427
6828
4519
2669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 3C
100N
51
200N
799
400N
0574
8984
4340
1TR
3551
3TR
84533
35635
48032
16965
58632
43508
62124
10TR
16640
36262
20TR
12118
30TR
73710
ĐB
399404

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 15/03/16

004 08 551 51
110 18 662 65
224 774
333 35 32 32 884
440 40 999

Vũng Tàu - 15/03/16

0123456789
4340
6640
3710
51
3551
8032
8632
6262
4533
0574
8984
2124
9404
5635
6965
3508
2118
799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T03K3
100N
85
200N
907
400N
2409
2789
4985
1TR
3536
3TR
22956
84427
33609
79956
09066
50860
18970
10TR
81464
34582
20TR
50140
30TR
88537
ĐB
483744

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 15/03/16

009 09 07 556 56
1664 66 60
227 770
337 36 882 89 85 85
444 40 9

Bạc Liêu - 15/03/16

0123456789
0860
8970
0140
4582
1464
3744
85
4985
3536
2956
9956
9066
907
4427
8537
2409
2789
3609
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 3C2
100N
25
200N
010
400N
9986
2211
9154
1TR
2643
3TR
16140
21885
10230
13953
34383
20906
79767
10TR
14563
44502
20TR
44075
30TR
82413
ĐB
340289

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 14/03/16

002 06 553 54
113 11 10 663 67
225 775
330 889 85 83 86
440 43 9

TP. HCM - 14/03/16

0123456789
010
6140
0230
2211
4502
2643
3953
4383
4563
2413
9154
25
1885
4075
9986
0906
9767
0289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B11
100N
94
200N
498
400N
7189
8628
6017
1TR
0344
3TR
74777
45718
85775
25289
97446
62321
72973
10TR
03892
49110
20TR
13263
30TR
85895
ĐB
693769

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 14/03/16

05
110 18 17 669 63
221 28 777 75 73
3889 89
446 44 995 92 98 94

Đồng Tháp - 14/03/16

0123456789
9110
2321
3892
2973
3263
94
0344
5775
5895
7446
6017
4777
498
8628
5718
7189
5289
3769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T03K2
100N
51
200N
483
400N
3417
6135
6848
1TR
5348
3TR
34901
48532
02329
97886
42999
44425
43929
10TR
87306
42986
20TR
67201
30TR
82326
ĐB
795255

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 14/03/16

001 06 01 555 51
117 6
226 29 25 29 7
332 35 886 86 83
448 48 999

Cà Mau - 14/03/16

0123456789
51
4901
7201
8532
483
6135
4425
5255
7886
7306
2986
2326
3417
6848
5348
2329
2999
3929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1