• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:35:40 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 2C2
100N
30
200N
239
400N
5565
5975
1824
1TR
8373
3TR
28007
28370
43598
53796
25679
74446
16978
10TR
83249
24440
20TR
29329
30TR
12313
ĐB
891756

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 15/02/16

007 556
113 665
229 24 770 79 78 73 75
339 30 8
449 40 46 998 96

TP. HCM - 15/02/16

0123456789
30
8370
4440
8373
2313
1824
5565
5975
3796
4446
1756
8007
3598
6978
239
5679
3249
9329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B07
100N
01
200N
746
400N
7406
4327
8242
1TR
8342
3TR
62832
65907
77897
16669
21132
84181
21689
10TR
88781
37510
20TR
46926
30TR
69680
ĐB
840436

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 15/02/16

007 06 01 5
110 669
226 27 7
336 32 32 880 81 81 89
442 42 46 997

Đồng Tháp - 15/02/16

0123456789
7510
9680
01
4181
8781
8242
8342
2832
1132
746
7406
6926
0436
4327
5907
7897
6669
1689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T02K3
100N
06
200N
428
400N
8738
3850
1409
1TR
6512
3TR
65363
14234
19486
19376
66819
84759
85234
10TR
57778
99249
20TR
92437
30TR
28661
ĐB
895980

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 15/02/16

009 06 559 50
119 12 661 63
228 778 76
337 34 34 38 880 86
449 9

Cà Mau - 15/02/16

0123456789
3850
5980
8661
6512
5363
4234
5234
06
9486
9376
2437
428
8738
7778
1409
6819
4759
9249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB2
100N
47
200N
575
400N
0583
0998
0736
1TR
0777
3TR
78973
53777
42551
25741
81989
00351
39365
10TR
61462
43250
20TR
81308
30TR
68937
ĐB
233801

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 14/02/16

001 08 550 51 51
1662 65
2773 77 77 75
337 36 889 83
441 47 998

Tiền Giang - 14/02/16

0123456789
3250
2551
5741
0351
3801
1462
0583
8973
575
9365
0736
47
0777
3777
8937
0998
1308
1989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K2
100N
77
200N
014
400N
8665
8332
7765
1TR
8669
3TR
31928
44968
99174
33240
69143
53604
30310
10TR
83288
56210
20TR
70300
30TR
01346
ĐB
955750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 14/02/16

000 04 550
110 10 14 668 69 65 65
228 774 77
332 888
446 40 43 9

Kiên Giang - 14/02/16

0123456789
3240
0310
6210
0300
5750
8332
9143
014
9174
3604
8665
7765
1346
77
1928
4968
3288
8669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K2
100N
93
200N
659
400N
1617
3975
8453
1TR
6059
3TR
61081
07659
32073
65848
82398
36698
77411
10TR
62713
78920
20TR
82376
30TR
38577
ĐB
701623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 14/02/16

0559 59 53 59
113 11 17 6
223 20 777 76 73 75
3881
448 998 98 93

Đà Lạt - 14/02/16

0123456789
8920
1081
7411
93
8453
2073
2713
1623
3975
2376
1617
8577
5848
2398
6698
659
6059
7659
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1