• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:42:30 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL03
100N
49
200N
297
400N
7157
7206
9831
1TR
4640
3TR
60781
95446
68204
27599
60691
33149
01365
10TR
17275
25475
20TR
88585
30TR
02276
ĐB
319321

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 15/01/16

004 06 557
1665
221 776 75 75
331 885 81
446 49 40 49 999 91 97

Vĩnh Long - 15/01/16

0123456789
4640
9831
0781
0691
9321
8204
1365
7275
5475
8585
7206
5446
2276
297
7157
49
7599
3149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01KS03
100N
99
200N
521
400N
7193
0971
4647
1TR
9686
3TR
49720
67397
82838
17901
92078
19429
82345
10TR
17649
51990
20TR
55382
30TR
16947
ĐB
564292

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/01/16

001 5
16
220 29 21 778 71
338 882 86
447 49 45 47 992 90 97 93 99

Bình Dương - 15/01/16

0123456789
9720
1990
521
0971
7901
5382
4292
7193
2345
9686
4647
7397
6947
2838
2078
99
9429
7649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV03
100N
55
200N
708
400N
4316
0904
4270
1TR
1913
3TR
69413
29065
09986
29369
99795
15071
34384
10TR
87089
13793
20TR
40722
30TR
37936
ĐB
303283

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 15/01/16

004 08 555
113 13 16 665 69
222 771 70
336 883 89 86 84
4993 95

Trà Vinh - 15/01/16

0123456789
4270
5071
0722
1913
9413
3793
3283
0904
4384
55
9065
9795
4316
9986
7936
708
9369
7089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 1K2
100N
25
200N
069
400N
4827
9490
5867
1TR
0672
3TR
41467
68145
05776
28474
83266
06077
63878
10TR
10795
99260
20TR
31781
30TR
08994
ĐB
299951

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 14/01/16

0551
1660 67 66 67 69
227 25 776 74 77 78 72
3881
445 994 95 90

Tây Ninh - 14/01/16

0123456789
9490
9260
1781
9951
0672
8474
8994
25
8145
0795
5776
3266
4827
5867
1467
6077
3878
069
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG1K2
100N
95
200N
722
400N
8534
3833
4154
1TR
7665
3TR
75878
20443
38546
28884
80441
50359
93694
10TR
89101
79140
20TR
36971
30TR
98284
ĐB
373833

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 14/01/16

001 559 54
1665
222 771 78
333 34 33 884 84
440 43 46 41 994 95

An Giang - 14/01/16

0123456789
9140
0441
9101
6971
722
3833
0443
3833
8534
4154
8884
3694
8284
95
7665
8546
5878
0359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K2
100N
18
200N
721
400N
4709
1870
0849
1TR
6227
3TR
32935
39467
13683
25565
32154
59229
70001
10TR
64279
63104
20TR
85691
30TR
74142
ĐB
233383

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 14/01/16

004 01 09 554
118 667 65
229 27 21 779 70
335 883 83
442 49 991

Bình Thuận - 14/01/16

0123456789
1870
721
0001
5691
4142
3683
3383
2154
3104
2935
5565
6227
9467
18
4709
0849
9229
4279
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1