• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 03:58:29 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 12C2
100N
43
200N
147
400N
0914
8004
1416
1TR
6757
3TR
63915
65452
20999
72709
92818
38177
56145
10TR
09924
31606
20TR
53505
30TR
75947
ĐB
632020

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 14/12/15

005 06 09 04 552 57
115 18 14 16 6
220 24 777
38
447 45 47 43 999

TP. HCM - 14/12/15

0123456789
2020
5452
43
0914
8004
9924
3915
6145
3505
1416
1606
147
6757
8177
5947
2818
0999
2709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: A51
100N
76
200N
634
400N
4563
2921
9303
1TR
1161
3TR
32470
10466
01013
03066
47529
05152
80305
10TR
43171
88271
20TR
43336
30TR
35694
ĐB
054855

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 14/12/15

005 03 555 52
113 666 66 61 63
229 21 771 71 70 76
336 34 8
4994

Đồng Tháp - 14/12/15

0123456789
2470
2921
1161
3171
8271
5152
4563
9303
1013
634
5694
0305
4855
76
0466
3066
3336
7529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T12K2
100N
83
200N
750
400N
3418
7660
3799
1TR
4887
3TR
51050
69028
17599
51064
40325
24905
66029
10TR
51521
19309
20TR
79835
30TR
12949
ĐB
608922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 14/12/15

009 05 550 50
118 664 60
222 21 28 25 29 7
335 887 83
449 999 99

Cà Mau - 14/12/15

0123456789
750
7660
1050
1521
8922
83
1064
0325
4905
9835
4887
3418
9028
3799
7599
6029
9309
2949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG12B
100N
47
200N
296
400N
6886
6350
3916
1TR
7103
3TR
48819
27092
78948
51470
66988
04304
16457
10TR
84756
16255
20TR
38168
30TR
21950
ĐB
170091

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 13/12/15

004 03 550 56 55 57 50
119 16 668
2770
3888 86
448 47 991 92 96

Tiền Giang - 13/12/15

0123456789
6350
1470
1950
0091
7092
7103
4304
6255
296
6886
3916
4756
47
6457
8948
6988
8168
8819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K2
100N
76
200N
816
400N
3772
6101
0885
1TR
3672
3TR
25346
87424
48852
27128
51924
85216
27983
10TR
71004
16910
20TR
51136
30TR
41826
ĐB
855290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 13/12/15

004 01 552
110 16 16 6
226 24 28 24 772 72 76
336 883 85
446 990

Kiên Giang - 13/12/15

0123456789
6910
5290
6101
3772
3672
8852
7983
7424
1924
1004
0885
76
816
5346
5216
1136
1826
7128
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL12K2
100N
16
200N
197
400N
8863
5021
1459
1TR
8330
3TR
67339
05488
06460
21316
65497
61188
43309
10TR
29046
02714
20TR
25953
30TR
74997
ĐB
853436

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 13/12/15

009 553 59
114 16 16 660 63
221 7
336 39 30 888 88
446 997 97 97

Đà Lạt - 13/12/15

0123456789
8330
6460
5021
8863
5953
2714
16
1316
9046
3436
197
5497
4997
5488
1188
1459
7339
3309
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1