• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 03:59:54 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL42
100N
94
200N
469
400N
8249
0264
7676
1TR
7487
3TR
96760
80823
47030
47127
06364
59926
44632
10TR
69605
36825
20TR
04320
30TR
64386
ĐB
511085

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 14/10/16

005 5
1660 64 64 69
220 25 23 27 26 776
330 32 885 86 87
449 994

Vĩnh Long - 14/10/16

0123456789
6760
7030
4320
4632
0823
94
0264
6364
9605
6825
1085
7676
9926
4386
7487
7127
469
8249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 10KS42
100N
58
200N
346
400N
2225
3434
6446
1TR
5255
3TR
97351
01533
51374
99684
20478
46137
54023
10TR
19203
56808
20TR
86725
30TR
73018
ĐB
291623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 14/10/16

003 08 551 55 58
118 6
223 25 23 25 774 78
333 37 34 884
446 46 9

Bình Dương - 14/10/16

0123456789
7351
1533
4023
9203
1623
3434
1374
9684
2225
5255
6725
346
6446
6137
58
0478
6808
3018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV42
100N
69
200N
212
400N
7549
4783
6858
1TR
9176
3TR
22748
11406
03984
27756
43701
66636
24214
10TR
07732
39072
20TR
71134
30TR
63022
ĐB
811854

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 14/10/16

006 01 554 56 58
114 12 669
222 772 76
334 32 36 884 83
448 49 9

Trà Vinh - 14/10/16

0123456789
3701
212
7732
9072
3022
4783
3984
4214
1134
1854
9176
1406
7756
6636
6858
2748
69
7549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 10K2
100N
30
200N
228
400N
2183
9926
7581
1TR
0799
3TR
98872
87301
83512
48473
13441
96972
64318
10TR
30661
55533
20TR
69182
30TR
75024
ĐB
411440

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 13/10/16

001 5
112 18 661
224 26 28 772 73 72
333 30 882 83 81
440 41 999

Tây Ninh - 13/10/16

0123456789
30
1440
7581
7301
3441
0661
8872
3512
6972
9182
2183
8473
5533
5024
9926
228
4318
0799
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG10K2
100N
02
200N
189
400N
1662
6045
4160
1TR
4703
3TR
05440
80622
79926
80126
85436
64981
23756
10TR
95363
22027
20TR
81113
30TR
51654
ĐB
806319

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 13/10/16

003 02 554 56
119 13 663 62 60
227 22 26 26 7
336 881 89
440 45 9

An Giang - 13/10/16

0123456789
4160
5440
4981
02
1662
0622
4703
5363
1113
1654
6045
9926
0126
5436
3756
2027
189
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 10K2
100N
55
200N
769
400N
8697
7710
1822
1TR
7297
3TR
77391
35856
40268
22030
36215
23138
71770
10TR
06250
96875
20TR
79506
30TR
97161
ĐB
423705

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 13/10/16

005 06 550 56 55
115 10 661 68 69
222 775 70
330 38 8
4991 97 97

Bình Thuận - 13/10/16

0123456789
7710
2030
1770
6250
7391
7161
1822
55
6215
6875
3705
5856
9506
8697
7297
0268
3138
769
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1