• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:00:21 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K2
100N
88
200N
842
400N
3543
6043
2147
1TR
3955
3TR
24039
49267
56370
69466
32302
29761
67765
10TR
13851
65710
20TR
65592
30TR
21413
ĐB
237025

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 14/09/16

002 551 55
113 10 667 66 61 65
225 770
339 888
443 43 47 42 992

Đồng Nai - 14/09/16

0123456789
6370
5710
9761
3851
842
2302
5592
3543
6043
1413
3955
7765
7025
9466
2147
9267
88
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T9
100N
19
200N
087
400N
4251
1248
0497
1TR
8576
3TR
82659
53937
90172
63968
67220
69305
26579
10TR
24045
53696
20TR
68867
30TR
02981
ĐB
796128

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 14/09/16

005 559 51
119 667 68
228 20 772 79 76
337 881 87
445 48 996 97

Cần Thơ - 14/09/16

0123456789
7220
4251
2981
0172
9305
4045
8576
3696
087
0497
3937
8867
1248
3968
6128
19
2659
6579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T09
100N
41
200N
784
400N
1121
7693
1743
1TR
8185
3TR
11883
87846
34980
98764
16104
23730
30814
10TR
14400
59913
20TR
81898
30TR
64759
ĐB
809804

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 14/09/16

004 00 04 559
113 14 664
221 7
330 883 80 85 84
446 43 41 998 93

Sóc Trăng - 14/09/16

0123456789
4980
3730
4400
41
1121
7693
1743
1883
9913
784
8764
6104
0814
9804
8185
7846
1898
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K37-T9
100N
92
200N
765
400N
7279
7360
6220
1TR
3210
3TR
46743
53161
95979
25022
05600
50793
50942
10TR
88313
10842
20TR
59677
30TR
21806
ĐB
554500

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 13/09/16

000 06 00 5
113 10 661 60 65
222 20 777 79 79
38
442 43 42 993 92

Bến Tre - 13/09/16

0123456789
7360
6220
3210
5600
4500
3161
92
5022
0942
0842
6743
0793
8313
765
1806
9677
7279
5979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9B
100N
11
200N
286
400N
1459
7799
7119
1TR
3814
3TR
48017
14240
56773
15327
99604
80954
17164
10TR
92169
37221
20TR
18477
30TR
93829
ĐB
579344

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 13/09/16

004 554 59
117 14 19 11 669 64
229 21 27 777 73
3886
444 40 999

Vũng Tàu - 13/09/16

0123456789
4240
11
7221
6773
3814
9604
0954
7164
9344
286
8017
5327
8477
1459
7799
7119
2169
3829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K2
100N
50
200N
663
400N
2415
2393
0511
1TR
8123
3TR
65751
63948
97688
73236
51874
68587
56023
10TR
51455
95441
20TR
03381
30TR
79776
ĐB
072254

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 13/09/16

0554 55 51 50
115 11 663
223 23 776 74
336 881 88 87
441 48 993

Bạc Liêu - 13/09/16

0123456789
50
0511
5751
5441
3381
663
2393
8123
6023
1874
2254
2415
1455
3236
9776
8587
3948
7688
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1