• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:34:46 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-B8
100N
34
200N
955
400N
0461
5493
1147
1TR
0167
3TR
21085
97476
47143
14092
65074
98157
68676
10TR
98469
98144
20TR
00255
30TR
70644
ĐB
828736

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 14/08/16

0555 57 55
1669 67 61
2776 74 76
336 34 885
444 44 43 47 992 93

Tiền Giang - 14/08/16

0123456789
0461
4092
5493
7143
34
5074
8144
0644
955
1085
0255
7476
8676
8736
1147
0167
8157
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K2
100N
25
200N
877
400N
5540
1646
8283
1TR
0282
3TR
51120
43773
08158
02138
42495
68561
02620
10TR
81800
36095
20TR
84405
30TR
78270
ĐB
484378

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 14/08/16

005 00 558
1661
220 20 25 778 70 73 77
338 882 83
440 46 995 95

Kiên Giang - 14/08/16

0123456789
5540
1120
2620
1800
8270
8561
0282
8283
3773
25
2495
6095
4405
1646
877
8158
2138
4378
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL8K2
100N
32
200N
279
400N
3651
8010
7385
1TR
0143
3TR
50791
42695
40975
82163
83464
61781
67074
10TR
32025
44183
20TR
09957
30TR
78868
ĐB
295749

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 14/08/16

0557 51
110 668 63 64
225 775 74 79
332 883 81 85
449 43 991 95

Đà Lạt - 14/08/16

0123456789
8010
3651
0791
1781
32
0143
2163
4183
3464
7074
7385
2695
0975
2025
9957
8868
279
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 8B7
100N
03
200N
565
400N
0134
4770
4617
1TR
9815
3TR
91564
38080
49847
82449
60612
81053
45465
10TR
46256
70855
20TR
82281
30TR
71358
ĐB
057453

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 13/08/16

003 553 58 56 55 53
112 15 17 664 65 65
2770
334 881 80
447 49 9

TP. HCM - 13/08/16

0123456789
4770
8080
2281
0612
03
1053
7453
0134
1564
565
9815
5465
0855
6256
4617
9847
1358
2449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K2
100N
49
200N
380
400N
8753
4280
5022
1TR
1770
3TR
04522
76596
54435
66263
31270
92093
65701
10TR
12464
03866
20TR
33801
30TR
88399
ĐB
363186

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 13/08/16

001 01 553
1664 66 63
222 22 770 70
335 886 80 80
449 999 96 93

Long An - 13/08/16

0123456789
380
4280
1770
1270
5701
3801
5022
4522
8753
6263
2093
2464
4435
6596
3866
3186
49
8399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T8
100N
45
200N
416
400N
8163
2062
4130
1TR
6553
3TR
77372
56394
72903
89362
48528
85143
70366
10TR
18406
88203
20TR
71409
30TR
05021
ĐB
306362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 13/08/16

009 06 03 03 553
116 662 62 66 63 62
221 28 772
330 8
443 45 994

Hậu Giang - 13/08/16

0123456789
4130
5021
2062
7372
9362
6362
8163
6553
2903
5143
8203
6394
45
416
0366
8406
8528
1409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M8K2
100N
62
200N
283
400N
4621
6843
1345
1TR
7047
3TR
77220
04008
66951
57224
46913
72615
74571
10TR
75284
00191
20TR
96589
30TR
06466
ĐB
276138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 13/08/16

008 551
113 15 666 62
220 24 21 771
338 889 84 83
447 43 45 991

Bình Phước - 13/08/16

0123456789
7220
4621
6951
4571
0191
62
283
6843
6913
7224
5284
1345
2615
6466
7047
4008
6138
6589
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1