• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:55:13 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K24T6
100N
53
200N
184
400N
5290
4207
4932
1TR
8580
3TR
05200
45656
18978
19106
16232
54956
00203
10TR
43155
25579
20TR
40835
30TR
88685
ĐB
516475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 14/06/16

000 06 03 07 555 56 56 53
16
2775 79 78
335 32 32 885 80 84
4990

Bến Tre - 14/06/16

0123456789
5290
8580
5200
4932
6232
53
0203
184
3155
0835
8685
6475
5656
9106
4956
4207
8978
5579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6B
100N
67
200N
392
400N
4780
0595
7304
1TR
2491
3TR
24381
16116
81249
90662
16169
29164
10766
10TR
22650
40598
20TR
47571
30TR
02672
ĐB
184799

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 14/06/16

004 550
116 662 69 64 66 67
2772 71
3881 80
449 999 98 91 95 92

Vũng Tàu - 14/06/16

0123456789
4780
2650
2491
4381
7571
392
0662
2672
7304
9164
0595
6116
0766
67
0598
1249
6169
4799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T06K2
100N
63
200N
688
400N
6577
7756
6445
1TR
9277
3TR
10575
28915
68016
24426
05189
33252
58932
10TR
19815
16347
20TR
57297
30TR
82682
ĐB
358831

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 14/06/16

0552 56
115 15 16 663
226 775 77 77
331 32 882 89 88
447 45 997

Bạc Liêu - 14/06/16

0123456789
8831
3252
8932
2682
63
6445
0575
8915
9815
7756
8016
4426
6577
9277
6347
7297
688
5189
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 6C2
100N
27
200N
890
400N
6154
4184
7981
1TR
5470
3TR
13968
98708
06837
38504
11345
07549
50611
10TR
01606
91069
20TR
80587
30TR
84241
ĐB
110863

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 13/06/16

006 08 04 554
111 663 69 68
227 770
337 887 84 81
441 45 49 990

TP. HCM - 13/06/16

0123456789
890
5470
7981
0611
4241
0863
6154
4184
8504
1345
1606
27
6837
0587
3968
8708
7549
1069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B24
100N
06
200N
460
400N
5722
7263
4817
1TR
2377
3TR
71770
23369
22029
19597
59825
94245
04288
10TR
81812
18544
20TR
01596
30TR
60394
ĐB
430902

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 13/06/16

002 06 5
112 17 669 63 60
229 25 22 770 77
3888
444 45 994 96 97

Đồng Tháp - 13/06/16

0123456789
460
1770
5722
1812
0902
7263
8544
0394
9825
4245
06
1596
4817
2377
9597
4288
3369
2029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T06K2
100N
16
200N
699
400N
5952
6130
5415
1TR
7575
3TR
07120
75093
64093
80098
48170
53227
45659
10TR
92838
47693
20TR
10792
30TR
86670
ĐB
512343

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 13/06/16

0559 52
115 16 6
220 27 770 70 75
338 30 8
443 992 93 93 93 98 99

Cà Mau - 13/06/16

0123456789
6130
7120
8170
6670
5952
0792
5093
4093
7693
2343
5415
7575
16
3227
0098
2838
699
5659
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1