• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:59:27 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 4K2
100N
14
200N
699
400N
7640
2505
9524
1TR
7793
3TR
50948
29162
22052
86197
73221
53914
52191
10TR
61697
66778
20TR
97543
30TR
00485
ĐB
974023

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 14/04/16

005 552
114 14 662
223 21 24 778
3885
443 48 40 997 97 91 93 99

Tây Ninh - 14/04/16

0123456789
7640
3221
2191
9162
2052
7793
7543
4023
14
9524
3914
2505
0485
6197
1697
0948
6778
699
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG4K2
100N
30
200N
932
400N
6998
1828
8999
1TR
4918
3TR
38137
44168
05713
90706
64904
85726
48637
10TR
64686
66471
20TR
85625
30TR
93054
ĐB
731309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 14/04/16

009 06 04 554
113 18 668
225 26 28 771
337 37 32 30 886
4998 99

An Giang - 14/04/16

0123456789
30
6471
932
5713
4904
3054
5625
0706
5726
4686
8137
8637
6998
1828
4918
4168
8999
1309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K2
100N
60
200N
695
400N
2510
2417
4992
1TR
7566
3TR
49741
03215
60470
42105
97320
40072
61768
10TR
60823
94909
20TR
93350
30TR
45203
ĐB
367358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 14/04/16

003 09 05 558 50
115 10 17 668 66 60
223 20 770 72
38
441 992 95

Bình Thuận - 14/04/16

0123456789
60
2510
0470
7320
3350
9741
4992
0072
0823
5203
695
3215
2105
7566
2417
1768
7358
4909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K2
100N
23
200N
655
400N
0907
0054
0705
1TR
0103
3TR
97283
09128
87440
12734
65387
26002
81939
10TR
61792
36357
20TR
10345
30TR
41491
ĐB
857551

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 13/04/16

002 03 07 05 551 57 54 55
16
228 23 7
334 39 883 87
445 40 991 92

Đồng Nai - 13/04/16

0123456789
7440
1491
7551
6002
1792
23
0103
7283
0054
2734
655
0705
0345
0907
5387
6357
9128
1939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K2T4
100N
58
200N
190
400N
6853
8721
0817
1TR
8713
3TR
73283
99755
68589
23529
73674
92898
20471
10TR
96184
26859
20TR
77023
30TR
34148
ĐB
397602

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 13/04/16

002 559 55 53 58
113 17 6
223 29 21 774 71
3884 83 89
448 998 90

Cần Thơ - 13/04/16

0123456789
190
8721
0471
7602
6853
8713
3283
7023
3674
6184
9755
0817
58
2898
4148
8589
3529
6859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K2T04
100N
39
200N
474
400N
1268
8897
8850
1TR
2317
3TR
54943
78570
95047
87570
31412
64030
70083
10TR
25587
90337
20TR
18164
30TR
39244
ĐB
941151

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 13/04/16

0551 50
112 17 664 68
2770 70 74
337 30 39 887 83
444 43 47 997

Sóc Trăng - 13/04/16

0123456789
8850
8570
7570
4030
1151
1412
4943
0083
474
8164
9244
8897
2317
5047
5587
0337
1268
39
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1