• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:26:42 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 3C2
100N
25
200N
010
400N
9986
2211
9154
1TR
2643
3TR
16140
21885
10230
13953
34383
20906
79767
10TR
14563
44502
20TR
44075
30TR
82413
ĐB
340289

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 14/03/16

002 06 553 54
113 11 10 663 67
225 775
330 889 85 83 86
440 43 9

TP. HCM - 14/03/16

0123456789
010
6140
0230
2211
4502
2643
3953
4383
4563
2413
9154
25
1885
4075
9986
0906
9767
0289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B11
100N
94
200N
498
400N
7189
8628
6017
1TR
0344
3TR
74777
45718
85775
25289
97446
62321
72973
10TR
03892
49110
20TR
13263
30TR
85895
ĐB
693769

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 14/03/16

05
110 18 17 669 63
221 28 777 75 73
3889 89
446 44 995 92 98 94

Đồng Tháp - 14/03/16

0123456789
9110
2321
3892
2973
3263
94
0344
5775
5895
7446
6017
4777
498
8628
5718
7189
5289
3769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T03K2
100N
51
200N
483
400N
3417
6135
6848
1TR
5348
3TR
34901
48532
02329
97886
42999
44425
43929
10TR
87306
42986
20TR
67201
30TR
82326
ĐB
795255

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 14/03/16

001 06 01 555 51
117 6
226 29 25 29 7
332 35 886 86 83
448 48 999

Cà Mau - 14/03/16

0123456789
51
4901
7201
8532
483
6135
4425
5255
7886
7306
2986
2326
3417
6848
5348
2329
2999
3929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB3
100N
81
200N
490
400N
2789
0600
6587
1TR
9266
3TR
01185
20705
43618
94387
79745
28258
27526
10TR
07492
51899
20TR
66779
30TR
41214
ĐB
521340

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 13/03/16

005 00 558
114 18 666
226 779
3885 87 89 87 81
440 45 992 99 90

Tiền Giang - 13/03/16

0123456789
490
0600
1340
81
7492
1214
1185
0705
9745
9266
7526
6587
4387
3618
8258
2789
1899
6779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K2
100N
44
200N
075
400N
2892
4237
3238
1TR
0712
3TR
66580
96107
06532
08656
87899
89768
39030
10TR
23745
93126
20TR
38117
30TR
24141
ĐB
617016

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 13/03/16

007 556
116 17 12 668
226 775
332 30 37 38 880
441 45 44 999 92

Kiên Giang - 13/03/16

0123456789
6580
9030
4141
2892
0712
6532
44
075
3745
8656
3126
7016
4237
6107
8117
3238
9768
7899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K2
100N
79
200N
151
400N
8795
2445
8821
1TR
4817
3TR
10352
72843
92717
31598
55935
83410
04643
10TR
37319
50650
20TR
77834
30TR
00699
ĐB
603073

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 13/03/16

0550 52 51
119 17 10 17 6
221 773 79
334 35 8
443 43 45 999 98 95

Đà Lạt - 13/03/16

0123456789
3410
0650
151
8821
0352
2843
4643
3073
7834
8795
2445
5935
4817
2717
1598
79
7319
0699
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1